nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Lyckas som ny vd

Stefan Söderfjäll, ledarskapsforskare och konsult på Ledarskapscentrum, ger sina tre bästa tips till dig som är ny på jobbet.

1. Visa respekt för det befintliga.

När man kommer in som ny chef bär man ofta med sig idéer om hur man vill styra verksamheten grundade i vad som fungerat på tidigare arbetsplatser. Dilemmat är att varje organisation formar sin egen unika kultur, vilket gör att det som fungerat på ett ställe inte alls behöver vara lyckosamt på nästa. Därför är det viktigaste att först lägga ordentligt med tid på att lära känna den nya verksamheten och sina nya medarbetare innan man basunerar ut sina direktiv. Det är naturligtvis lättare att bli framgångsrik i sin nya ledarroll om man upplevs respektera och vara en lyhörd och god förebild för de värderingar som redan finns i verksamheten.

2. Ta möjligheten att spetsa till ledningsgruppen.

Ta inte för givet att den befintliga laguppställningen är den mest optimala. Det är oftast lite lättare att byta ut personer i en ledningsgrupp när man kommer in som ny än när man redan hunnit jobba ihop ett tag. Var tydlig med att du vill vänta ett slag med att sätta en ledningsgrupp tills du hittat vilka personer som du helst vill ha där.

3. Tydliggör din ledarskapsfilosofi.

Är man ny i ledande befattning är det naturligt att medarbetarna vill veta vem man är och vad man står för. Tänk noga igenom vilken bild du vill förmedla och vilka dina personliga ideal och värderingar är. Kom ihåg att inte skönmåla en bild som du inte kan leva upp till, det kommer alltid att synas förr eller senare. Har du brister som du är medveten om, tala om det.

Etiketter:

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här