nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ledarskap utan enkla svar

Ledarskap är ständigt på tapeten. Starka och tydliga ledare hyllas. Bristande ledarskap är problemet. Bättre ledarskap är lösningen.

Men vad ledarskap är för något råder det ingen enighet om. Det finns ingen forskningsfront där spjutspetskunskapen ligger prydligt samlad. Istället består ledarskapets forskningsfront av en mängd olika begreppsliga traditioner, teoretiska idékomplex och metodmässiga variationer. Forskningsfronten påminner mer om ett kalejdoskop än en rak linje. Beroende på hur man vrider på frågorna framträder olika mönster som alla innehåller fragment av varandra, men som långt ifrån ger samma bild.

I Ledarskapsboken berättar ett antal svenska ledarskapsforskare om sina slutsatser. Målet är att läsaren ska bli bättre rustad för att möta managementböckernas många råd och ledarskapsteorier. I denna andra upplaga har texterna uppdaterats för att spegla det rådande forskningsläget. Boken ges ut på Liber förlag och redaktörer är Lars Strannegård och Sten Jönsson.

Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här