nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ledarskap i ett kreativt kaos

Kaos är inget jag vill ska känneteckna mitt ledarskap. Ordning, tydlighet, effektivitet är det jag eftersträvar. Där alla vet exakt vad de ska göra, och hur.

Men faktum är att kaoset också har en viktig roll att spela. När ingenting är förutsägbart tvingas man tänka och själv söka ordningen. Där hjälper inga förutbestämda mallar, där måste den kreativa förmåga kliva in. I en artikel i detta nummer kan du läsa om vad som hände med chefer som i ett experiment översköljdes av konst, litteratur och musik. I det konstnärliga kaoset utvecklades cheferna på ett sätt som en traditionell ledarskapskurs inte ens var i närheten av. Kaos och kreativitet behövs för att hjälpa oss att släppa kontrollen för en stund och se möjligheterna utanför vardagens inrutade rutiner.

Frågan är bara, hur kan vi skapa lagom mycket kaos på jobbet så vår kreativitet släpps fram?

Kanske kan leksaksbilar, konstiga möbler och modellera vara vägen till nytänkande och innovation? En forskare vid Lunds universitet ska studera detta, hur leksaker i mötesrummet påverkar kreativiteten. Idén är att lekfullhet påverkar den inre motivationen, men om det funkar i praktiken återstår att se. Det forskaren ser som ett möjligt hinder är att man inte törs släppa fram lekfullheten av rädsla för att framstå som fånig.

När jag lyssnade till Clarion Hotels vd Marcus Majewski på vår systertidnings konferens Kvalitetsmagasinet Live tidigare i våras, lyfte han fram snällhet som en av de viktigaste ledaregenskaperna. Då menade han inte mesigt snäll, utan mer i betydelsen att skapa en trygg atmosfär där medarbetarna törs vara ärliga och släppa fram sina tankar, idéer och förslag på förändringar.

Som ledare i en organisation gäller det alltså att skapa miljöer där det är ok att vara fånig, där medarbetarna förutsätts kliva utanför de vanliga ramarna, men där de också känner trygghet i att våga ta kliv på osäker mark. Först där kan nya perspektiv bli synliga och innovativa idéer ta plats. Kanske behöver vi kaoset för att inte stagnera. Och som ledare ha förmågan att vara snäll i ett kreativt kaos.

Taggar:

Fler nyheter

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här