nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ledarbetarskap för helhetens bästa

Hur samspelar ledningsgruppen med organisationens samlade ledningssystem? Denna och andra frågor om ledarskap och medarbetarskap behandlas i den nyutgivna boken, Ledarbetarskap, om arenor, roller och inflytande i ledningssystemet.

Ledarbetarskap är ett begrepp som förenar ledarskap med medarbetarskap. Begreppet betonar relationerna och påverkansprocessen mellan chef och medarbetare. Författaren, Stefan Axelsson, menar att ledarens ego ofta står i vägen för att se till helhetens bästa och ställer därför frågan om, och hur, ledarskap kan utövas på ett oegennyttigt vis.

Boken tydliggör tre ledningsarenor – självledning, direktledning och gruppledning – som utgör stommen i ledarbetarskapet. Här finns gott om exempel från medelstora och större organisationer med flera chefsnivåer, men resonemanget är tillämpbart även för mindre verksamheter.

I avsnittet om gruppledning utgår författaren från ledningsgruppers arbete i en organisation. Han menar att många ledningsgrupper uppfattar sina möten som meningslösa och okonstruktiva. I boken sätter han bland annat ljus på hur ledningen kan komma in i mer konstruktiva och konsekventa strukturer, tanke- och handlingsmönster.

 

Fler nyheter

Tre tips för att klä dig professionellt

Vid en inspirationsföreläsning som anordnades av Yrkeshögskolan Grit Academy delade Jenny Åberg från Proper Style med sig av sina erfarenheter om hur man klär sig i affärssammanhang. Hon menar att det egentligen inte behövs en stor garderob för att klä sig professionellt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här