nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ledarbetarskap för helhetens bästa

Hur samspelar ledningsgruppen med organisationens samlade ledningssystem? Denna och andra frågor om ledarskap och medarbetarskap behandlas i den nyutgivna boken, Ledarbetarskap, om arenor, roller och inflytande i ledningssystemet.

Ledarbetarskap är ett begrepp som förenar ledarskap med medarbetarskap. Begreppet betonar relationerna och påverkansprocessen mellan chef och medarbetare. Författaren, Stefan Axelsson, menar att ledarens ego ofta står i vägen för att se till helhetens bästa och ställer därför frågan om, och hur, ledarskap kan utövas på ett oegennyttigt vis.

Boken tydliggör tre ledningsarenor – självledning, direktledning och gruppledning – som utgör stommen i ledarbetarskapet. Här finns gott om exempel från medelstora och större organisationer med flera chefsnivåer, men resonemanget är tillämpbart även för mindre verksamheter.

I avsnittet om gruppledning utgår författaren från ledningsgruppers arbete i en organisation. Han menar att många ledningsgrupper uppfattar sina möten som meningslösa och okonstruktiva. I boken sätter han bland annat ljus på hur ledningen kan komma in i mer konstruktiva och konsekventa strukturer, tanke- och handlingsmönster.

 

Fler nyheter

Ökat intresse för flexibla arbetsplatser

IWG, som är en leverantör av kontorsplatser, har gjort en studie bland 18 000 företagsledare i 96 länder kring intresset för flexibla arbetsplatser. Den visar att fler än 8 av 10 kontorsarbetare vill ha alternativ för att arbeta flexibelt.

Jobbsökande vill ha snabbt svar

En undersökning som rekryterings- och bemanningsföretaget TNG gjort bland 1 500 jobbsökande visar att 86 procent av dem önskar svar så fort det är möjligt om de inte är aktuella i en rekryteringsprocess. Trots att beskedet är negativt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här