nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ledarbetarskap för helhetens bästa

Hur samspelar ledningsgruppen med organisationens samlade ledningssystem? Denna och andra frågor om ledarskap och medarbetarskap behandlas i den nyutgivna boken, Ledarbetarskap, om arenor, roller och inflytande i ledningssystemet.

Ledarbetarskap är ett begrepp som förenar ledarskap med medarbetarskap. Begreppet betonar relationerna och påverkansprocessen mellan chef och medarbetare. Författaren, Stefan Axelsson, menar att ledarens ego ofta står i vägen för att se till helhetens bästa och ställer därför frågan om, och hur, ledarskap kan utövas på ett oegennyttigt vis.

Boken tydliggör tre ledningsarenor – självledning, direktledning och gruppledning – som utgör stommen i ledarbetarskapet. Här finns gott om exempel från medelstora och större organisationer med flera chefsnivåer, men resonemanget är tillämpbart även för mindre verksamheter.

I avsnittet om gruppledning utgår författaren från ledningsgruppers arbete i en organisation. Han menar att många ledningsgrupper uppfattar sina möten som meningslösa och okonstruktiva. I boken sätter han bland annat ljus på hur ledningen kan komma in i mer konstruktiva och konsekventa strukturer, tanke- och handlingsmönster.

 

Fler nyheter

Guide till en framtidssäkrad digital kompetens

Vadå digital kompetens? – är ett nytt praktiskt verktyg och strategiskt diskussionsunderlag för den som vill få ett grepp om hur digitaliseringen påverkar den egna organisationen och synen på lärande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här