nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Lättare anställa unga akademiker

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson fördelar en halv miljon kronor för att öka kunskapen om studentmedarbetaravtal. Syftet är att bygga en bro från utbildning till arbetsliv.

Syftet med studentmedarbetaravtal är att underlätta arbetgivares framtida rekrytering av färdigutbildade akademiker. De studentmedarbetaravtal som tecknats öppnar nya vägar för studenter att komma ut i arbetslivet genom deltidsarbete i ett studierelevant jobb hos arbetsgivare redan under studietiden, skriver Arbetsmarknadsdepartementet.

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo, arbetstagarorganisationerna Unionen, Vision, Ledarna samt Akademikerförbunden inom Fastigo beviljas 500 000 kronor för främjande insatser av studentmedarbetaravtalen. Avtalen började gälla den 1 september 2014.

Fler nyheter

Träning i dialog skapar driftiga arbetsteam

Forskaren Tomas Jungert vid Lunds universitet visar i en studie att övningar i dialog och i att ge återkoppling skapar driftiga och trygga arbetsteam. Arbetsgrupper som tränades i detta upplevde en ökad inre drivkraft och de trivdes bättre på jobbet än grupper som inte fick samma träning.

Skanska ”Årets mångfaldssmarta företag”

Föreningen MINE, som arbetar tillsammans med näringslivet för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, har tilldelat Skanska utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag/organisationen. Motiveringen är att Skanska under de senaste åren lyckats utmärka sig som en förebild - inte enbart i den egna branschen och i Sverige, utan även globalt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här