nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Lättare anställa unga akademiker

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson fördelar en halv miljon kronor för att öka kunskapen om studentmedarbetaravtal. Syftet är att bygga en bro från utbildning till arbetsliv.

Syftet med studentmedarbetaravtal är att underlätta arbetgivares framtida rekrytering av färdigutbildade akademiker. De studentmedarbetaravtal som tecknats öppnar nya vägar för studenter att komma ut i arbetslivet genom deltidsarbete i ett studierelevant jobb hos arbetsgivare redan under studietiden, skriver Arbetsmarknadsdepartementet.

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo, arbetstagarorganisationerna Unionen, Vision, Ledarna samt Akademikerförbunden inom Fastigo beviljas 500 000 kronor för främjande insatser av studentmedarbetaravtalen. Avtalen började gälla den 1 september 2014.

Fler nyheter

Sälj inte bara produkter –
ta hand om servicen också

I stället för att sälja produkter går allt fler företag över till att hyra ut produkterna och underhålla dem. Också synen på vad som säljs ändras – från att sälja kaffe till att sälja upplevelser. Nu har två forskare gett ut en bok för att hjälpa företag med "tjänsteresan".

Låt oss behålla mobilen på möten

Krönika

Ja! Vi inför förbud och kontroll, så får vi en innovativ och kreativ kultur. Hur ska jag som vuxen medarbetare känna att mina idéer är viktiga och att jag är en kompetent medarbetare om jag inte ens är betrodd att ha mobilen på ett möte? Ett arbetsverktyg, ofta tillhandahållet av företaget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här