nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Head Agent, Susanna Liljestam Heigard, Kristina Bågstam Blom
Susanna Liljestam-Heigard och Kristina Bågstam-Blom driver bolaget Head Agent som hjälper företag att analysera behov och rekrytera ledamöter till styrelsen. FOTO: Arne Hyckenberg

Låt styrelsen spegla företagets framtid

Personer från det egna nätverket, familj och vänner med likartad kompetens och bakgrund. Så ser många styrelser ut i dag. Men, när omvärlden förändras i en allt snabbare takt så behöver styrelsen också göra det.

Det är inte längre bara lång erfarenhet som behövs när företag utser nya styrelsemedlemmar. Minst lika viktigt är vilka förändringar företaget står inför och vilken kompetens som behövs för att möta dem.

– Utmaningen för många styrelser är först att ha insikten om vad som är rätt sammansättning av kompetens och sedan förståelsen för hur mycket dessa kan lyfta företaget, säger styrelserekryteraren Susanna Liljestam-Heigard.

Tillsammans med Kristina Bågstam-Blom har hon grundat Head Agent som arbetar med chefsrekrytering. Efter att ha sett ett växande behov av hjälp vid styrelserekrytering har företaget även valt att specialisera sig på styrelsetillsättning – att analysera företags behov för att hitta rätt kompetenser till styrelsen.

Nya kombinationer

– Idag svänger behoven allt tydligare mot vad personen kan tillföra. Det handlar mer om vart företaget ska än var det är idag. Många branscher är i en transformation och det gäller att veta sina egna och branschens utmaningar för att se vilken kompetens som behöver tillföras till styrelsen, säger de.

Erfarenhet från en traditionell företagsvärld är fortfarande en viktig grund i styrelsen, men den behöver kompletteras med olika kompetenser, kreativitet och mångfald.

– Om alla är för lika är det lätt att trampa vidare i samma fotspår och att inte hänga med i utvecklingen. När omvärlden förändras är man plötsligt körd, säger Susanna Liljestam-Heigard.

Så vad kan det handla om för kompetens som behövs?

– Om det är yngre personer som köper era produkter eller tjänster, ta in den typen av profil. Du behöver någon i styrelsen som kan spegla och förstå din målgrupp och dess köpbeteende, säger Susanna Liljestam-Heigard.

Eller så kan behovet vara att ta in någon som är tidig i branschen med digitalisering eller som vet hur man etablerar och expanderar företag internationellt.

– Det gäller också att hålla sig à jour med vad som händer allmänt. Vilka är de nya arbetssätten? Vad är i fokus för att lyckas? En viktig framgångsfaktor idag är den totala kundupplevelsen, vilket betyder att personer med kompetens inom kundlojalitet, kundresan och CRM i stort är viktig, berättar Kristina Bågstam-Blom.

Digitalt är centralt

Fastän Sverige ligger långt fram inom digitalisering saknar fyra av tio svenska aktiebolag digital kompetens i styrelsen. Kristina Bågstam-Blom och Susanna Liljestam-Heigard menar att digital affärsutveckling är ett område som alla företag behöver ha kompetens inom i styrelsen. De säger att många anställer en person med digital kompetens och tror att det räcker, när det istället handlar om en förändring av hela affärsstrukturen.

– Om det inte finns en strategi från styrelsen går det inte att styra digitaliseringen. Då har den som anställts varken mandat eller bollplank uppåt. Här behöver företagen yngre förmågor som besitter den här kompetensen, säger Susanna Liljestam-Heigard.

När de nya kompetenserna ska in, ska företaget utöka styrelsen eller plocka bort ledamöter?

– Plocka bort, svarar Susanna Liljestam-Heigard och Kristina Bågstam-Blom samtidigt och med eftertryck.

Deras erfarenhet är att när styrelsen blir mer professionell så blir arbetet också mer utmanande och utvecklande. Ofta känner familjemedlemmar eller andra som suttit länge i styrelsen att de inte har något att bidra med längre och att det blir naturligt att kliva av.

– Det gäller att inte göra det så personligt utan att ha inställningen att det är de här kompetenserna vi behöver. Det är inte personer vi byter ut utan kompetenser, säger Susanna Liljestam-Heigard.

Uppdatera och utvärdera

Kristina Bågstam-Blom träffade nyligen en kund som haft samma styrelse i 25 år. Ägaren upplevde att det var svårt att driva frågor för att ledamöterna inte var insatta i och uppdaterade om vad som behövs i dagens affär.

Men även om styrelsen inte suttit så länge behöver den utvärderas med täta mellanrum.

– Bolag i framkant ser över sin kompetens varje år. Eftersom utvecklingen går så snabbt blir även ett kompensskifte nödvändigt oftare, säger Susanna Liljestam-Heigard.

Det menar hon är något som alla bolag behöver.

Etiketter:

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här