nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Låt idéerna slå ut i full blom

Endast en procent av de idéer som växer fram inom organisationen har någon betydande påverkan för företaget. Men det är inte idén i sig som är problemet, utan processen som ska förverkliga den.

Att ta en idé från innovation till marknad är ofta en resa kantad av misslyckanden. Boken The First Mile: A Launch Manual for Getting Great Ideas into the Market ska ändra på det. Den fokuserar på det kritiska momentet när en innovatör går från att planera till att agera, från idé till verklighet. Författaren och innovationsexperten Scott D. Anthony menar att just denna process är riskfylld resa där gömda fällor och stora hinder sinkar entreprenörer.

För att ändra på den minst sagt blygsamma innovationsstatistiken hos företag presenterar han ledarskapsverktyg, ger praktiska tips för att bygga självförtroende, bjuder på innovationsstrategier och ger levande exempel för att snabba på innovationsprocessen och göra den tryggare. Läsaren får bland annat lära sig att utvärdera idéernas styrkor och svagheter med hjälp av den så kallade DEFT-processen, som står för Document, Evaluate, Focus och Test.

Vill du veta mer titta på Scott D. Anthony webinar hos Harvard Business Review här.

Fler nyheter

Vintergatan ett stöd i utvecklingen

Den 11 april kommer Cecila Nordén, verksamhetsarkitekt vid IRM, ut med boken ”Vintergatan - din verksamhetskarta” där hon berättar om denna modell för verksamhetsutveckling. En metod som utvecklats tillsammans med TUI och ett trettiotal andra företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här