nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Som vd kan du ligga steget före genom att fråga dina chefer och medarbetare: Vad behöver du för att lösa denna uppgift? Vilka kunskaper behöver vi fylla på eller uppdatera?

Lär organisationen att lära

Det enda sättet att hålla jämna steg i en globaliserad värld med knivskarp konkurrens och snabbfotade förändringar är att ständigt vara öppen för att lära nytt. Lär er att lära.

Redan 1995 publicerades Peter M Senges bok Den femte disciplinen som betraktas som banbrytande. Peter Senge, som är amerikansk forskare i organisationsutveckling, menar att många organisationer och företag lider av ett systematiskt inlärningshandikapp, något som blir ödesdigert för organisationens utveckling och tillväxt. Peter Senge myntade även det välbekanta uttrycket lärande organisationer. Forskarens grundläggande tes var att organisationer behöver lära sig att lära.

Att lära sig att lära är en utmaning, både för organisationen och för medarbetarna. Ett kontinuerligt och systematiskt lärande står i direkt relation till utveckling, innovation och förmågan att nå uppsatta mål.

Här är några tips på hur du som arbetsgivare och chef kan lära din organisation att lära:

När du rekryterar, håll utkik efter de kandidater som visar att de är öppna för att lära nya saker, prova nya områden och utveckla sina kunskaper. Det behöver inte röra sig om kompetensutveckling inom deras specifika yrkesområde, alla tecken på en vilja att ta in nya kunskaper är positiva och kommer på sikt att gynna din verksamhet.

 Ha framförhållning

Ligg alltid steget före. Vänta inte på att medarbetarna ska efterlysa kurser, utbildningar och nya kunskaper. Kompetensinventera och omvärldsbevaka fortlöpande, så att du kan erbjuda kompetensutveckling redan innan behovet uppstår.

En annan hörnsten att säkra kompetensutveckling i organisationen är att vara öppen för att lärandet inte måste vara direkt kopplat till en medarbetares arbetsuppgift, snarare tvärtom. Genom att lära sig något nytt – oavsett vad det är – säkerställs förmågan att ta till sig nya kunskaper. Att öva upp den förmågan hos en enskild medarbetare är något hela organisationen drar nytta av.

Var delaktig

Ta aktiv del i lärandet själv, genom att hela tiden föra en dialog med medarbetarna, ett samtal som förs med utgångspunkt i vad de har för mål och vad det är du förväntar dig att de ska leverera. En bra regel är att alltid ställa frågan: vad behöver du för att lösa denna uppgift? Vilka kunskaper behöver vi fylla på eller uppdatera?

Slutligen, uppmuntra och välkomna förändringar, belöna de medarbetare som kommer på nya lösningar. Uppmuntra även de mellanchefer som sätter tydliga mål och tillhandahåller de verktyg och kunskaper som behövs för att medarbetarna ska uppnå sina mål.

 

En mer omfattande artikel om hur din organisation kan lära sig att lära publiceras i nästa nummer [3/2016] av Vd-tidningen

Fler nyheter

7 fallgropar för nya vd:ar

Michael D. Watkins, professor i ledarskap och organisationsförändringar vid IMD, konstaterar att de första månaderna på det nya vd-jobbet kan vara avgörande för om vd:n blir framgångsrik eller inte. Han lyfter fram sju vanliga fallgropar för nya vd:ar.

Så upptäcker du en psykopat

De är charmiga, specialister på retorik och experter på att manipulera. De lovar guld och gröna skogar men skapar psykosocialt lidande och ekonomiskt svinn i mångmiljardklassen. Här är tipsen för att upptäcka en psykopat.

Nu startar Vd-tidningen Premium

Artiklar

Vd-tidningen satsar allt mer på att bli digital. Idag startar vi därför vår premium-tjänst. Under Vd-tidningen Premium kommer våra prenumeranter få exklusiv tillgång till fördjupade nyheter och en digital kunskapsbank på vår sajt, förutom själva magasinet.

Ny bok om konsten att välja rätt chef

Författaren och ledaren Maria Uggelberg har kommit ut med boken ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet”. Boken handlar om hur man förstår vilken typ av ledarskap och företagskultur som råder på ens arbetsplats.

Vintergatan ett stöd i utvecklingen

Den 11 april kommer Cecila Nordén, verksamhetsarkitekt vid IRM, ut med boken ”Vintergatan - din verksamhetskarta” där hon berättar om denna modell för verksamhetsutveckling. En metod som utvecklats tillsammans med TUI och ett trettiotal andra företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här