nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Som vd kan du ligga steget före genom att fråga dina chefer och medarbetare: Vad behöver du för att lösa denna uppgift? Vilka kunskaper behöver vi fylla på eller uppdatera?

Lär organisationen att lära

Det enda sättet att hålla jämna steg i en globaliserad värld med knivskarp konkurrens och snabbfotade förändringar är att ständigt vara öppen för att lära nytt. Lär er att lära.

Redan 1995 publicerades Peter M Senges bok Den femte disciplinen som betraktas som banbrytande. Peter Senge, som är amerikansk forskare i organisationsutveckling, menar att många organisationer och företag lider av ett systematiskt inlärningshandikapp, något som blir ödesdigert för organisationens utveckling och tillväxt. Peter Senge myntade även det välbekanta uttrycket lärande organisationer. Forskarens grundläggande tes var att organisationer behöver lära sig att lära.

Att lära sig att lära är en utmaning, både för organisationen och för medarbetarna. Ett kontinuerligt och systematiskt lärande står i direkt relation till utveckling, innovation och förmågan att nå uppsatta mål.

Här är några tips på hur du som arbetsgivare och chef kan lära din organisation att lära:

När du rekryterar, håll utkik efter de kandidater som visar att de är öppna för att lära nya saker, prova nya områden och utveckla sina kunskaper. Det behöver inte röra sig om kompetensutveckling inom deras specifika yrkesområde, alla tecken på en vilja att ta in nya kunskaper är positiva och kommer på sikt att gynna din verksamhet.

 Ha framförhållning

Ligg alltid steget före. Vänta inte på att medarbetarna ska efterlysa kurser, utbildningar och nya kunskaper. Kompetensinventera och omvärldsbevaka fortlöpande, så att du kan erbjuda kompetensutveckling redan innan behovet uppstår.

En annan hörnsten att säkra kompetensutveckling i organisationen är att vara öppen för att lärandet inte måste vara direkt kopplat till en medarbetares arbetsuppgift, snarare tvärtom. Genom att lära sig något nytt – oavsett vad det är – säkerställs förmågan att ta till sig nya kunskaper. Att öva upp den förmågan hos en enskild medarbetare är något hela organisationen drar nytta av.

Var delaktig

Ta aktiv del i lärandet själv, genom att hela tiden föra en dialog med medarbetarna, ett samtal som förs med utgångspunkt i vad de har för mål och vad det är du förväntar dig att de ska leverera. En bra regel är att alltid ställa frågan: vad behöver du för att lösa denna uppgift? Vilka kunskaper behöver vi fylla på eller uppdatera?

Slutligen, uppmuntra och välkomna förändringar, belöna de medarbetare som kommer på nya lösningar. Uppmuntra även de mellanchefer som sätter tydliga mål och tillhandahåller de verktyg och kunskaper som behövs för att medarbetarna ska uppnå sina mål.

 

En mer omfattande artikel om hur din organisation kan lära sig att lära publiceras i nästa nummer [3/2016] av Vd-tidningen

Fler nyheter

Träning i dialog skapar driftiga arbetsteam

Forskaren Tomas Jungert vid Lunds universitet visar i en studie att övningar i dialog och i att ge återkoppling skapar driftiga och trygga arbetsteam. Arbetsgrupper som tränades i detta upplevde en ökad inre drivkraft och de trivdes bättre på jobbet än grupper som inte fick samma träning.

Skanska ”Årets mångfaldssmarta företag”

Föreningen MINE, som arbetar tillsammans med näringslivet för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, har tilldelat Skanska utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag/organisationen. Motiveringen är att Skanska under de senaste åren lyckats utmärka sig som en förebild - inte enbart i den egna branschen och i Sverige, utan även globalt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här