nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Kvinnor i topp ger mindre löneskillnader

Färre sjukskrivningar, mindre löneskillnader och bättre stöd till medarbetare från närmaste chef. Det blir resultatet om andelen kvinnor är mer än 30 procent i mediebolags ledning, enligt rapporten, Kvinnor och ledarskap i svenska medier.

Rapporten ”Kvinnor och ledarskap i svenska medier” visar att när kvinnor är 30 procent eller fler i ledningsgrupper, påverkar det chefernas arbetssituation på flera punkter. De kvinnliga cheferna upplever att de får bättre stöd från sin närmaste chef, de tvingas i mindre utsträckning lämna sitt chefsjobb i förtid, de har bättre möjligheter att nå högsta ledningen under sin karriär, det är mer arbete med jämställdhet i företaget och det är färre sjukskrivningar på grund av stress.

I företag med mindre än 30 procent kvinnor i ledningsgruppen arbetade 50 procent av cheferna övertid, i företag med 30 procent eller fler kvinnor arbetade 30 procent över.

– Det visar att det har betydelse om det är kvinnor eller män i beslutande positioner, säger Cecilia Zadig, journalist och ledarskapsutvecklare, som står bakom rapporten tillsammans med statsvetaren Nora Oleskog Tryggvason.

På de företag som har över en tredjedel kvinnor i ledningen, är det inte bara de kvinnliga cheferna som upplever att de har bättre villkor, utan även kvinnorna i övriga organisationen, enligt Cecilia Zadig. Det gäller bland annat löner, där män generellt fortfarande har högre lön än kvinnor i motsvarande ställning. De kvinnor som jobbar i sådana organisationer ser även betydligt bättre framtidsmöjligheter för sig själva inom koncernen och de känner i större utsträckning ett stöd från närmaste chefen, vilket är något som alla i undersökningen tycker är viktigt.

– Det är särskilt viktigt om man är i en minoritetsgrupp och verksamheten dessutom genomgår turbulenta tider. Det är svårare att vara kreativ och modig och ta svåra beslut om, man inte känner att man har stöd från sin chef, säger Cecilia Zadig.

Rapporten beskriver arbetssituationen för 208 kvinnliga mediechefer idag. När det gäller redaktionella chefer är mediebranschen i stort sett jämställd. Andelen kvinnliga chefredaktörer har ökat och var uppe i 42 procent år 2012, den högsta siffran någonsin. På vd-posten är dock bara 14 procent kvinnor och i bolagsstyrelserna 24 procent.

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här