nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Kvinnor i topp ger mindre löneskillnader

Färre sjukskrivningar, mindre löneskillnader och bättre stöd till medarbetare från närmaste chef. Det blir resultatet om andelen kvinnor är mer än 30 procent i mediebolags ledning, enligt rapporten, Kvinnor och ledarskap i svenska medier.

Rapporten ”Kvinnor och ledarskap i svenska medier” visar att när kvinnor är 30 procent eller fler i ledningsgrupper, påverkar det chefernas arbetssituation på flera punkter. De kvinnliga cheferna upplever att de får bättre stöd från sin närmaste chef, de tvingas i mindre utsträckning lämna sitt chefsjobb i förtid, de har bättre möjligheter att nå högsta ledningen under sin karriär, det är mer arbete med jämställdhet i företaget och det är färre sjukskrivningar på grund av stress.

I företag med mindre än 30 procent kvinnor i ledningsgruppen arbetade 50 procent av cheferna övertid, i företag med 30 procent eller fler kvinnor arbetade 30 procent över.

– Det visar att det har betydelse om det är kvinnor eller män i beslutande positioner, säger Cecilia Zadig, journalist och ledarskapsutvecklare, som står bakom rapporten tillsammans med statsvetaren Nora Oleskog Tryggvason.

På de företag som har över en tredjedel kvinnor i ledningen, är det inte bara de kvinnliga cheferna som upplever att de har bättre villkor, utan även kvinnorna i övriga organisationen, enligt Cecilia Zadig. Det gäller bland annat löner, där män generellt fortfarande har högre lön än kvinnor i motsvarande ställning. De kvinnor som jobbar i sådana organisationer ser även betydligt bättre framtidsmöjligheter för sig själva inom koncernen och de känner i större utsträckning ett stöd från närmaste chefen, vilket är något som alla i undersökningen tycker är viktigt.

– Det är särskilt viktigt om man är i en minoritetsgrupp och verksamheten dessutom genomgår turbulenta tider. Det är svårare att vara kreativ och modig och ta svåra beslut om, man inte känner att man har stöd från sin chef, säger Cecilia Zadig.

Rapporten beskriver arbetssituationen för 208 kvinnliga mediechefer idag. När det gäller redaktionella chefer är mediebranschen i stort sett jämställd. Andelen kvinnliga chefredaktörer har ökat och var uppe i 42 procent år 2012, den högsta siffran någonsin. På vd-posten är dock bara 14 procent kvinnor och i bolagsstyrelserna 24 procent.

Fler nyheter

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Medarbetare positiva till AI

En enkät genomförd på uppdrag av it-företaget Fujitsu visar att hela åtta av tio av anställda på medelstora företag från sju länder och regioner, däribland Norden, ställer sig positiva till AI som en positiv kraft som kan underlätta arbetsvardagen.

Ingen press på vd:n kring digitalisering

Bara en fjärdedel av svenska vd:ar upplever påtryckningar ifrån styrelsen när det kommer till digitaliseringen av verksamheten. Detta trots att nästan 30 procent av de undersökta bolagen helt saknar en formaliserad plan för den digitala omställningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här