nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Konsten att få en öppen och ärlig företagskultur

Du har mycket att vinna på att vara öppen och ärlig gentemot dina medarbetare. En transparent företagskultur är lönsam då den skapar förtroende vilket i sin tur ökar effektiviteten i organisationen.

Om du som vd inte informerar på ett ärligt sätt, eller mörkar viktig information, får du ett lågt förtroende hos dina medarbetare. En sådan förtroendbrist skapar stora kostnader i organisationen i form av dolda agendor och konflikter. Om företagsledningen istället lär sig att kommunicera på ett öppet och ärligt sätt ökar förtroendet vilket i sin tur skapar en vilja att ”ge tillbaks till företaget” i form av ökat engagemang och att man beter sig lika etiskt som ledningen.

James O’Toole & Warren Bennis, amerikanska professorer i ledarskap och affärs-etik, ger följande råd till företag som vill skaffa sig en transparent kultur:

1. Säg sanningen

Det finns ibland en vilja från ledningen att bara säga det som folk vill höra, det vill säga en friserad positiv bild av verkligheten. En mogen företagsledning säger istället den osminkade sanningen. Det leder till att de uppfattas vara ärliga, vilket ger en ökad chans att också den övriga organisationen beter sig på ett likartat sätt.

2. Uppmuntra medarbetare att säga sanningen

Det är ofta svårt för medarbetare på lägre organisatorisk nivå att våga framföra obehagliga sanningar till chefer på högre nivåer. Detta är dock vad cheferna behöver höra eftersom medarbetare på lägre nivåer sitter inne med information som chefer på hög nivå inte har. Det är därför viktigt att ledningen skapar förutsättningar för att medarbetare ska våga vara modiga och framföra nödvändig information.

3. Belöna sanningssägare och de som går mot strömmen

En organisation kan aldrig bli innovativ och effektiv om inte de rätta förhållandena om tillståndet i organisationen kommer fram. Det gäller därför att identifiera medarbetare som vågar berätta om hur verksamheten egentligen fungerar. Ledningen måste därför befordra de bästa sanningssägarna och tacka alla dem som framför ärlig kritik.

4. Träna på att genomföra svåra och obehagliga samtal

De bästa cheferna lär sig hur man framför obehaglig information på ett sådant sätt så att de inte sårar berörda människor eller gör dem passiva. För att lära sig denna färdighet är det viktigt att chefer får träna på hur man på ett professionellt sätt informerar om känslig och obehaglig information.

5. Sök information från många källor

Det är bättre att lyssna på många informationskällor, till exempel kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och kritiker än att bara lyssna på några få nära medarbetare, som ofta har en begränsad kunskap om hur verksamheten fungerar.

6. Erkänn misstag

Om vd öppet erkänner sina misstag fungerar det som en modell för andra i organisationen att göra det samma. En ärlig och öppen information från ledningens sida innehåller ett viktigt budskap till organisationen: ”vi ger er förtroende, vi litar på er, vi sitter i samma båt” vilket i sin tur har goda chanser att skapa öppna och ärliga medarbetare som genom sitt engagemang vill bidra till företagets utveckling.

Fler nyheter

Hur kan vd:n förstå medarbetarna?

Varför beter sig medarbetarna som de gör? Detta kan man få en del svar på genom att ta del av den senaste forskningen inom OBM, Organizational Behavior Management vilket presenteras av psykologen Leif E. Andersson i en ny bok.

Extra semester till de som tränar

Sjukfrånvaron sjönk med 30 procent när personalen hos Bostads AB Mimer i Västerås erbjöd extra semester om de tränade. Detta erbjudande fick de för två år sedan och utvärderingen talar sitt tydliga språk. Personalen har blivit friskare. 

Den svåra konsten att delegera

Psykologen Frans Kocken, som har sina rötter i Nederländerna och som sedan 2006 arbetar som organisationskonsult i Sverige, har sett många exempel på företag där vd:n inte delegerar tillräckligt mycket utan istället väljer att göra alltför mycket själv. Han har många tips att förmedla till vd:ar som brottas med detta problem.

Ökad efterfrågan på rådgivning

Idag lägger var tredje redovisningsbyrå i Sverige mer tid på rådgivning än för två år sedan och ännu fler tror att efterfrågan på rådgivning kommer att fortsätta öka. Samtidigt har varannan byrå inte vidtagit några åtgärder för att möta utvecklingen, visar en färsk undersökning från Visma.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här