nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Konsten att få en öppen och ärlig företagskultur

Du har mycket att vinna på att vara öppen och ärlig gentemot dina medarbetare. En transparent företagskultur är lönsam då den skapar förtroende vilket i sin tur ökar effektiviteten i organisationen.

Om du som vd inte informerar på ett ärligt sätt, eller mörkar viktig information, får du ett lågt förtroende hos dina medarbetare. En sådan förtroendbrist skapar stora kostnader i organisationen i form av dolda agendor och konflikter. Om företagsledningen istället lär sig att kommunicera på ett öppet och ärligt sätt ökar förtroendet vilket i sin tur skapar en vilja att ”ge tillbaks till företaget” i form av ökat engagemang och att man beter sig lika etiskt som ledningen.

James O’Toole & Warren Bennis, amerikanska professorer i ledarskap och affärs-etik, ger följande råd till företag som vill skaffa sig en transparent kultur:

1. Säg sanningen

Det finns ibland en vilja från ledningen att bara säga det som folk vill höra, det vill säga en friserad positiv bild av verkligheten. En mogen företagsledning säger istället den osminkade sanningen. Det leder till att de uppfattas vara ärliga, vilket ger en ökad chans att också den övriga organisationen beter sig på ett likartat sätt.

2. Uppmuntra medarbetare att säga sanningen

Det är ofta svårt för medarbetare på lägre organisatorisk nivå att våga framföra obehagliga sanningar till chefer på högre nivåer. Detta är dock vad cheferna behöver höra eftersom medarbetare på lägre nivåer sitter inne med information som chefer på hög nivå inte har. Det är därför viktigt att ledningen skapar förutsättningar för att medarbetare ska våga vara modiga och framföra nödvändig information.

3. Belöna sanningssägare och de som går mot strömmen

En organisation kan aldrig bli innovativ och effektiv om inte de rätta förhållandena om tillståndet i organisationen kommer fram. Det gäller därför att identifiera medarbetare som vågar berätta om hur verksamheten egentligen fungerar. Ledningen måste därför befordra de bästa sanningssägarna och tacka alla dem som framför ärlig kritik.

4. Träna på att genomföra svåra och obehagliga samtal

De bästa cheferna lär sig hur man framför obehaglig information på ett sådant sätt så att de inte sårar berörda människor eller gör dem passiva. För att lära sig denna färdighet är det viktigt att chefer får träna på hur man på ett professionellt sätt informerar om känslig och obehaglig information.

5. Sök information från många källor

Det är bättre att lyssna på många informationskällor, till exempel kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och kritiker än att bara lyssna på några få nära medarbetare, som ofta har en begränsad kunskap om hur verksamheten fungerar.

6. Erkänn misstag

Om vd öppet erkänner sina misstag fungerar det som en modell för andra i organisationen att göra det samma. En ärlig och öppen information från ledningens sida innehåller ett viktigt budskap till organisationen: ”vi ger er förtroende, vi litar på er, vi sitter i samma båt” vilket i sin tur har goda chanser att skapa öppna och ärliga medarbetare som genom sitt engagemang vill bidra till företagets utveckling.

Fler nyheter

Svenska företagare har bäst livskvalitet

Sverige toppar ett nytt europaindex om livskvalitet som Swedbank och sparbankerna har tagit fram som ett mått för att mäta livskvalitet för företagare i Europa. Detta framför sina kollegor i Norge, på Cypern och i Finland. Men den allmänna bilden av hur det är att vara företagare i Sverige framstår som betydligt mer negativ, och företagandet i Sverige är också bland det lägsta i Europa.

Vd:ar underkänner eget cv

En undersökning från Kantar Sifo visar att många vd:ar i svenska företag upplever att deras cv inte räcker till för att de ska kunna ta nästa steg i karriären. Och det är endast knappt hälften som känner att deras nuvarande utbildningsmeriter möter de krav som attraktiva arbetsgivare har i dag.

Flexibilitet behövs för nytänkande

I ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet har studenterna Johanna Lindberg och Adrian Andersson undersökt hur de anställda inom it-konsultbranschen upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll. Deras slutsats är att dessa behöver ha flexibilitet för att kunna hantera de situationer som uppstår och att organisationen därför fått släppa på delar av sin kontroll.

Fem steg för mer jämställda löner

En undersökning som Unionen gjort visar att bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här