nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Inom alla företag och verksamheter finns det medarbetare som har idéer och kunskaper om hur saker och ting kan förbättras. Genom internt socialt samarbete kan idéerna nå ledningen. FOTO: Shutterstock

Internt socialt samarbete motiverar och inspirerar

Den nya världen inte längre centrerad runt företaget, utan mer runt individen och konsumenten. Därför måste företagen anpassa sig och lära sig att kommunicera för att förstå vad konsumenten behöver.

Oscar Berg, Unicorn Titans

Oscar Berg, Unicorn Titans

Enligt Oscar Berg, på Unicorn Titans, är det viktigt att denförändringsresan mot individen som konsument börjar inom företagen genom att ta internt samarbete på allvar. Och för att lyckas med det behöver man ta sig en funderare runt hur man arbetar och vad som kan göras bättre. Och kanske inte bara hålla sig till telefon och mejl, som fortfarande idag 2017 är de viktigaste redskapen för intern kommunikation inom många företag.

– Socialt samarbete inom en verksamhet kan beskrivas i flera olika lager, men i många fall missar man de enkla formerna som handlar om att lära känna varandra och få reda på vad medarbetarna har för bakgrund, värdefulla kunskaper och annat, säger Oscar Berg.

Enklaste samarbeten viktigast

Han illustrerar detta med en pyramid indelad i flera nivåer där de mer personliga samarbetsformerna ligger längst ner och därmed utgör basen på pyramiden.

– Inom alla företag och verksamheter finns det fullt av medarbetare som har idéer och kunskaper om hur saker och ting kan förbättras. Men hur ska de kunna nå fram till nivåerna där det tas beslut, säger Oscar Berg.

Och hur ska man lyckas med detta rent praktiskt?

Oscar Berg nämner fem nycklar. Öppenhet, transparens, deltagande, dialog och erkännande.

– Det kanske viktigaste är det sista. Att erkänna initiativ för att motivera engagemang och sedan göra detta synligt i hela organisationen, förklarar han.

Ge beröm

Oscar Berg nämner några enkla saker som alla kan göra för att förbättra det sociala samarbetet. Till exempel, de som tar beslut har allt att vinna på att vara öppna och transparenta med vad de gör och hur det går för verksamheten. Hur ska medarbetare annars kunna nå fram med idéer? Och slutligen – det enklaste av allt:

– Att vara generös, ge beröm och klicka på gillaknappen kostar ingenting och tar nästan ingen tid. Men det är så oerhört viktigt, avslutar Oscar Berg

Fler nyheter

Har ledarskap ett genus?

I ett examensarbete vid Högskolan Väst i Trollhättan har Melissa Noura och Sally Al Hasbani undersökt om ledarskap har ett genus. Deras slutsats är att så inte är fallet. Men de konstaterar att män av biologiska skäl har ett kroppsspråk och egenskaper som ger en bild av manlig dominans inom ledarskap till skillnad från kvinnor. ”Möjligen kan detta vara därför som kvinnor har svårare att uppnå ledarpositioner än män”, skriver de.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här