nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

”Integration är en näringslivsfråga”

Invandrare anställer fler än svenskägda företag. Deras företag är också mer benägna att växa. Det visar forskning vid Högskolan Väst i Trollhättan. Men tyvärr tas inte potentialen tillvara, invandrarna får mindre stöd från samhället.

I Sverige är vi dåliga på att uppmärksamma invandrare som entreprenörer, trots att personer med utländsk bakgrund oftare är entreprenörer och egna företagare. Det menar Thomas Winman, pedagog och integrationsforskare på Högskolan Väst.

– Villkoren är ojämlika, tyvärr får utrikes födda ofta sämre rådgivning och har större problem att hitta finansiärer, säger han.

Anledningen till att många invandrare startar eget företag är ofta att det är vägen till försörjning. I Trollhättan, till exempel, råder en extremt hög arbetslöshet bland invandrare, samtidigt som 37% av alla företagare i Trollhättan är födda utanför Sverige.

– I Sverige existerar en etnocentrism, där vi värderar alla andra kulturer utifrån vår egen och där de andra ofta anses vara sämre. Fokus ligger fortfarande på vad de invandrade personerna inte kan, istället för att se till vilka tillgångar de för med sig, säger Thomas Winman.

Enligt Thomas Winman måste vi ändra förhållningssätt och perspektiv.

– Integration är inte en etnisk fråga utan en konkurrensfråga för Sverige och vårt näringsliv, säger han.

Fler nyheter

Vd:ar underkänner eget cv

En undersökning från Kantar Sifo visar att många vd:ar i svenska företag upplever att deras cv inte räcker till för att de ska kunna ta nästa steg i karriären. Och det är endast knappt hälften som känner att deras nuvarande utbildningsmeriter möter de krav som attraktiva arbetsgivare har i dag.

Flexibilitet behövs för nytänkande

I ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet har studenterna Johanna Lindberg och Adrian Andersson undersökt hur de anställda inom it-konsultbranschen upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll. Deras slutsats är att dessa behöver ha flexibilitet för att kunna hantera de situationer som uppstår och att organisationen därför fått släppa på delar av sin kontroll.

Fem steg för mer jämställda löner

En undersökning som Unionen gjort visar att bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här