nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

”Integration är en näringslivsfråga”

Invandrare anställer fler än svenskägda företag. Deras företag är också mer benägna att växa. Det visar forskning vid Högskolan Väst i Trollhättan. Men tyvärr tas inte potentialen tillvara, invandrarna får mindre stöd från samhället.

I Sverige är vi dåliga på att uppmärksamma invandrare som entreprenörer, trots att personer med utländsk bakgrund oftare är entreprenörer och egna företagare. Det menar Thomas Winman, pedagog och integrationsforskare på Högskolan Väst.

– Villkoren är ojämlika, tyvärr får utrikes födda ofta sämre rådgivning och har större problem att hitta finansiärer, säger han.

Anledningen till att många invandrare startar eget företag är ofta att det är vägen till försörjning. I Trollhättan, till exempel, råder en extremt hög arbetslöshet bland invandrare, samtidigt som 37% av alla företagare i Trollhättan är födda utanför Sverige.

– I Sverige existerar en etnocentrism, där vi värderar alla andra kulturer utifrån vår egen och där de andra ofta anses vara sämre. Fokus ligger fortfarande på vad de invandrade personerna inte kan, istället för att se till vilka tillgångar de för med sig, säger Thomas Winman.

Enligt Thomas Winman måste vi ändra förhållningssätt och perspektiv.

– Integration är inte en etnisk fråga utan en konkurrensfråga för Sverige och vårt näringsliv, säger han.

Fler nyheter

Sälj inte bara produkter –
ta hand om servicen också

I stället för att sälja produkter går allt fler företag över till att hyra ut produkterna och underhålla dem. Också synen på vad som säljs ändras – från att sälja kaffe till att sälja upplevelser. Nu har två forskare gett ut en bok för att hjälpa företag med "tjänsteresan".

Låt oss behålla mobilen på möten

Krönika

Ja! Vi inför förbud och kontroll, så får vi en innovativ och kreativ kultur. Hur ska jag som vuxen medarbetare känna att mina idéer är viktiga och att jag är en kompetent medarbetare om jag inte ens är betrodd att ha mobilen på ett möte? Ett arbetsverktyg, ofta tillhandahållet av företaget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här