nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

”Integration är en näringslivsfråga”

Invandrare anställer fler än svenskägda företag. Deras företag är också mer benägna att växa. Det visar forskning vid Högskolan Väst i Trollhättan. Men tyvärr tas inte potentialen tillvara, invandrarna får mindre stöd från samhället.

I Sverige är vi dåliga på att uppmärksamma invandrare som entreprenörer, trots att personer med utländsk bakgrund oftare är entreprenörer och egna företagare. Det menar Thomas Winman, pedagog och integrationsforskare på Högskolan Väst.

– Villkoren är ojämlika, tyvärr får utrikes födda ofta sämre rådgivning och har större problem att hitta finansiärer, säger han.

Anledningen till att många invandrare startar eget företag är ofta att det är vägen till försörjning. I Trollhättan, till exempel, råder en extremt hög arbetslöshet bland invandrare, samtidigt som 37% av alla företagare i Trollhättan är födda utanför Sverige.

– I Sverige existerar en etnocentrism, där vi värderar alla andra kulturer utifrån vår egen och där de andra ofta anses vara sämre. Fokus ligger fortfarande på vad de invandrade personerna inte kan, istället för att se till vilka tillgångar de för med sig, säger Thomas Winman.

Enligt Thomas Winman måste vi ändra förhållningssätt och perspektiv.

– Integration är inte en etnisk fråga utan en konkurrensfråga för Sverige och vårt näringsliv, säger han.

Fler nyheter

Hållbarhet en viktig fråga

En ny rapport visar att potentiella medarbetare anser att företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling.

AI kan hjälpa ledare

En ny studie visar att Artificiell intelligent, AI, förstärker framgångsrika ledares färdigheter, hjälper dem att sätta bättre mål och frigöra tid. AI kan hjälpa ledare att vara just ledare.

Nytt verktyg som stöttar chefer

Prevent har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett enkelt webbverktyg som ger tips och råd om hur man som ledare skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här