nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Inspirera och motivera – din viktigaste uppgift

Att inspirera och motivera andra, värna om integritet och ärlighet samt lösa problem är de viktigaste ledaregenskaperna. Det visar en studie där över 300 000 ledare har tyckt till.

De amerikanska ledarutvecklingskonsulterna Jack Zenger och Joseph Folkman fick i uppdrag att analysera en kompetensmodell för ledarutveckling utifrån tesen att det krävdes olika egenskaper och fokus beroende på chefsnivå. Exempelvis att en mellanchef bör satsa på resultatfokus och en chef i toppen bör fokusera på att utveckla strategiska perspektiv. Analysen fick dem att fråga sig om det finns ledaregenskaper som är mindre viktiga beroende på var i organisationen man befinner sig, skriver de tillsammans i Harvard Business Review.

Över 300 000 chefer fick lista vilka fyra egenskaper som har störst påverkan på deras framgång utifrån 16 förvalda. Sedan jämfördes resultaten från chefer på olika nivåer. Det visade sig att organisationsnivå inte hade någon större betydelse, utan att nästintill samma egenskaper valdes oavsett. Att inspirera och motivera andra, att värna om integritet och ärlighet och att lösa problem och analysera frågor rankades som de tre högsta. Även resultatfokus, kraftfull kommunikation och att främja teamwork och samarbete kom högt.

Jack Zenger och Joseph Folkman menar att studien visar att det finns ett antal egenskaper som är kritiska under en ledarkarriär, väntar man med att utveckla strategiska perspektiv tills man sitter på högsta chefsposition är det för sent. Det visar också att kliv upp på karriärstegen inte automatiskt innebär att egenskaperna behöver och bör förändras.

Taggar:

Fler nyheter

Ny bok om konsten att välja rätt chef

Författaren och ledaren Maria Uggelberg har kommit ut med boken ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet”. Boken handlar om hur man förstår vilken typ av ledarskap och företagskultur som råder på ens arbetsplats.

Vintergatan ett stöd i utvecklingen

Den 11 april kommer Cecila Nordén, verksamhetsarkitekt vid IRM, ut med boken ”Vintergatan - din verksamhetskarta” där hon berättar om denna modell för verksamhetsutveckling. En metod som utvecklats tillsammans med TUI och ett trettiotal andra företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här