nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Inspirera och motivera – din viktigaste uppgift

Att inspirera och motivera andra, värna om integritet och ärlighet samt lösa problem är de viktigaste ledaregenskaperna. Det visar en studie där över 300 000 ledare har tyckt till.

De amerikanska ledarutvecklingskonsulterna Jack Zenger och Joseph Folkman fick i uppdrag att analysera en kompetensmodell för ledarutveckling utifrån tesen att det krävdes olika egenskaper och fokus beroende på chefsnivå. Exempelvis att en mellanchef bör satsa på resultatfokus och en chef i toppen bör fokusera på att utveckla strategiska perspektiv. Analysen fick dem att fråga sig om det finns ledaregenskaper som är mindre viktiga beroende på var i organisationen man befinner sig, skriver de tillsammans i Harvard Business Review.

Över 300 000 chefer fick lista vilka fyra egenskaper som har störst påverkan på deras framgång utifrån 16 förvalda. Sedan jämfördes resultaten från chefer på olika nivåer. Det visade sig att organisationsnivå inte hade någon större betydelse, utan att nästintill samma egenskaper valdes oavsett. Att inspirera och motivera andra, att värna om integritet och ärlighet och att lösa problem och analysera frågor rankades som de tre högsta. Även resultatfokus, kraftfull kommunikation och att främja teamwork och samarbete kom högt.

Jack Zenger och Joseph Folkman menar att studien visar att det finns ett antal egenskaper som är kritiska under en ledarkarriär, väntar man med att utveckla strategiska perspektiv tills man sitter på högsta chefsposition är det för sent. Det visar också att kliv upp på karriärstegen inte automatiskt innebär att egenskaperna behöver och bör förändras.

Taggar:

Fler nyheter

Alla chefer är inte psykopater

Du hör ett tal om Fidel Castros förträfflighet. Samtidigt får du höra att talaren blivit ombedd att argumentera för denna hållning. Tror du talaren uppskattar Castro? Troligen gör du det. I experiment som gjorts på just det här sättet visar det sig människor tror att talaren tycker så här om Castro – man skiljer inte […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här