nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Dator hjälper IBM till bättre affärsbeslut

IBM testar nu ett rum där chefer kan diskutera affärer och problem med hjälp av en dator. Bättre mötesdynamik och därmed bättre beslut är målet. Datorsystemet Watson har nämligen visat sig på styva linan efter att ha vunnit över två Jeopardyfinalister.

Prototypen testas nu på IBM:s forskningscenter i New York. Syftet är att undersöka hus mjukvara kan förstå och delta i mänskliga samtal, skriver MIT Technology Review. Målet är bättre mötesdynamik och i längden bättre affärsbeslut.

Labbet liknar ett normalt mötesrum men med en gigantisk skärm som tar upp ena väggen och flertalet mikrofoner installerade i taket. Allt som sägs i rummet kan spelas in och systemet kan lyssna efter kommandon, exempelvis information och frågor man vill få svar på. Watson kan enligt MIT också ha en mer aktiv roll i mötet, exempelvis delta i diskussioner. Under ett rollspel där forskare agerade företagsledare hjälpte Watson dem att skapa en lista över företag att köpa upp och att sedan välja det intressantaste alternativet, utifrån företagets strategi .

IBM-forskaren Dario Gil menar att Watson kan förbättra gruppdynamiken och den kollektiva intelligensen genom att komma med nya problemställningar och därmed förhindra att alla i gruppen tänker likadant.

Fler nyheter

Produktivt att växla miljö på jobbet

Högskolan i Gävle har genomfört en treårig studie av aktivitetsbaserade kontor. Den visar att prestationen skiljer sig åt inom olika arbetsytor i det aktivitetsbaserade kontoret och att den stiger om man får gå undan till ett tyst rum eller sitta i en tyst zon,

Hur bra är det aktivitetsbaserade kontoret?

I ett examensarbete vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet har två studenter undersökt hur aktivitetsbaserade kontor står sig gentemot traditionella cellkontor. Deras slutsats är att ett aktivitetsbaserat kontor ger ett högre värde för de anställda när det gäller sociala aspekter, ledarskap, produktivitet och utformning, men ett sämre värde för hälsa.

Svenska teknikkonsulter starkast i Europa

De senaste åren har varit strålande tider för den svenska teknikkonsultbranschen. Enligt den europeiska branschorganisationen är Sverige den marknad som har starkast tillväxt i Europa, även om en vändning nu är på gång i flera länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här