nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Hur kan vd:n förstå medarbetarna?

Varför beter sig medarbetarna som de gör? Detta kan man få en del svar på genom att ta del av den senaste forskningen inom OBM, Organizational Behavior Management vilket presenteras av psykologen Leif E. Andersson i en ny bok.

Leif E.Andersson menar att det inte finns dåliga människor, bara dåliga beteenden. Med rätt verktyg kan man förstå och ändra på beteenden. OBM-boken Psykologi för ledare förklarar varför medarbetare gör som de gör, och hur ledaren kan motivera dem till beteenden som ger resultat.

– Vi människor vill tro att vi är logiska, rationella och intelligenta varelser. Psykologin lär oss tvärtom att vi ser det vi vill se, att det mesta av våra vardagliga handlingar är rent reflexmässiga och att våra beslut styrs mer av känslor än av logik, berättar Leif E. Andersson.

Läs mer: Förstå drivkrafterna och nå bättre resultat

Som ledare gäller det att förstå medarbetarna, hitta deras personliga drivkrafter och hjälpa dem att göra rätt och trivas med det. Detta resulterar både i effektivare och gladare medarbetare samt en organisation med bättre resultat. Inga förändringar genomförs av planer och beslut, utan av människors faktiska beteenden – vad de gör.

– Lär känna dina medmänniskor och vilka konsekvenser som styr dem, då kan du välja vilka verktyg du ska använda i olika situationer, säger Leif E Andersson.

Läs mer: Motiverade chefer viktigast för att engagera medarbetare

Han skrev den första svenska boken om OBM 2009. Sedan dess har han utbildat mängder av ledare i konsten att motivera medarbetare till att göra rätt beteenden och trivas med det. Boken visar även på hur OBM förhåller sig till andra förändringsmodeller och hur OBM kan interageras tillsammans med dessa. Den vänder sig både till ledare och till andra personer som arbetar med människor och intresseras av deras beteenden. 

Boken ges ut av Sanoma Utbildning.

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här