nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Hedersutmärkelse
Sara Berger

Hon fick utmärkelse för sitt ledarskap

Nätverket Fews hedersutmärkelse tilldelades i år Sara Berger, vd för SydGrönt. Hedersutmärkelsen delas varje år ut till en kvinna vars framstående ledarskap skapar värde för en organisation.

Few, som är ett nätverk och utvecklingsprogram för kvinnor i ledande positioner, har delat ut denna hedersrsutmärkelse sedan 2014.

Motiveringen för valet av Sara Berger:

”Sara skapar värde i sin organisation genom att kombinera ett tydligt värderingsstyrt ledarskap som hon integrerar med handlingskraft, prestigelöshet och glädje. Ett tydligt och kommunikativt ledarskap som skapar trygghet och förutsättningar för medarbetarna att leverera.”

– Jag känner en stor ära över hedersutmärkelsen och är så klart mycket stolt. Jag har en stor passion att driva organisationen framåt och det gör mig extra glad att jag under denna tiden har gjort positiva avtryck, både för mitt ledarskap och för SydGrönts utveckling som företag, berättar Sara Berger.

Lars Wall Persson, styrelseordförande för SydGrönt, konstaterar att företaget är inne i en expansiv och händelserik fas.

– När Sara rekryterades som ny vd såg vi hennes förmåga att leda och utveckla såväl medarbetare som SydGrönt. Vi är på väg mot nya utmaningar och ska utveckla marknaden för svensk frukt och grönt och förutsättningarna för odlarna. Sara har en stor förmåga att tillsammans med SydGrönts ägare, ett 70-tal sydsvenska odlare, leda företaget mot mål och visioner. Vi gläds tillsammans med Sara åt hennes utmärkelse, som hon så väl är värd, säger han.

Läs: Kvinnor möter motstånd i sitt ledarskap

Fler nyheter

Flexibilitet behövs för nytänkande

I ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet har studenterna Johanna Lindberg och Adrian Andersson undersökt hur de anställda inom it-konsultbranschen upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll. Deras slutsats är att dessa behöver ha flexibilitet för att kunna hantera de situationer som uppstår och att organisationen därför fått släppa på delar av sin kontroll.

Fem steg för mer jämställda löner

En undersökning som Unionen gjort visar att bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här