nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Hedersutmärkelse
Sara Berger

Hon fick utmärkelse för sitt ledarskap

Nätverket Fews hedersutmärkelse tilldelades i år Sara Berger, vd för SydGrönt. Hedersutmärkelsen delas varje år ut till en kvinna vars framstående ledarskap skapar värde för en organisation.

Few, som är ett nätverk och utvecklingsprogram för kvinnor i ledande positioner, har delat ut denna hedersrsutmärkelse sedan 2014.

Motiveringen för valet av Sara Berger:

”Sara skapar värde i sin organisation genom att kombinera ett tydligt värderingsstyrt ledarskap som hon integrerar med handlingskraft, prestigelöshet och glädje. Ett tydligt och kommunikativt ledarskap som skapar trygghet och förutsättningar för medarbetarna att leverera.”

– Jag känner en stor ära över hedersutmärkelsen och är så klart mycket stolt. Jag har en stor passion att driva organisationen framåt och det gör mig extra glad att jag under denna tiden har gjort positiva avtryck, både för mitt ledarskap och för SydGrönts utveckling som företag, berättar Sara Berger.

Lars Wall Persson, styrelseordförande för SydGrönt, konstaterar att företaget är inne i en expansiv och händelserik fas.

– När Sara rekryterades som ny vd såg vi hennes förmåga att leda och utveckla såväl medarbetare som SydGrönt. Vi är på väg mot nya utmaningar och ska utveckla marknaden för svensk frukt och grönt och förutsättningarna för odlarna. Sara har en stor förmåga att tillsammans med SydGrönts ägare, ett 70-tal sydsvenska odlare, leda företaget mot mål och visioner. Vi gläds tillsammans med Sara åt hennes utmärkelse, som hon så väl är värd, säger han.

Läs: Kvinnor möter motstånd i sitt ledarskap

Fler nyheter

Hållbarhet en viktig fråga

En ny rapport visar att potentiella medarbetare anser att företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling.

AI kan hjälpa ledare

En ny studie visar att Artificiell intelligent, AI, förstärker framgångsrika ledares färdigheter, hjälper dem att sätta bättre mål och frigöra tid. AI kan hjälpa ledare att vara just ledare.

Nytt verktyg som stöttar chefer

Prevent har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett enkelt webbverktyg som ger tips och råd om hur man som ledare skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här