nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Högsäsong för bluffakturor

Antalet anmälda bluffakturor minskade förra sommaren med 52 procent. Men trots det är risken att drabbas fortsatt hög. Särskilt under de närmsta månaderna, sommaren är nämligen bluffakturornas högsäsong.

Sommaren 2014 minskade antalet anmälda bluffakturor med 52 procent jämfört med året innan. Under juni, juli och augusti anmäldes 2 157 bluffakturor. Det kan jämföras med 4 501 under motsvarande period 2013, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Risken att bli utsatt för en falsk faktura är dock fortsatt stor enligt en ny undersökning från ekonomiföretaget Visma och Företagarförbundet Fria Företagare. Enligt undersökningen har hela sex av tio småföretagare, 62 procent, fått en bluffaktura de senaste fem åren. Av dessa har en av tio, 11 procent, lurats att betala.

– Bluffakturor är ett fortsatt stort problem för landets företagare. Historiskt sett har sommaren ofta varit högsäsong för bluffakturor så vi rekommenderar alla företagare att vara vaksamma även i år, säger Björn Lang, tf vd för Visma Spcs

Undersökningen visar även att ju större ett företag är desto större är sannolikheten att de fått en bluffaktura och att de betalat den. De allra flesta vet dock hur de ska hantera ärenden av det här slaget. Nära sju av tio, 65 procent, valde att bestrida fakturan i enlighet med de rekommendationer som finns hos exempelvis Kronofogden.

– Det är bra att inte fler blir lurade och att så många väljer att bestrida, men det kostar både tid och pengar för företagen att hålla vakt mot fakturaskojarna. Fortsatta krafttag mot de som ägnar sig åt den här typen av brottslighet är av största vikt, säger Mats Assarsson, ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare.

Trots den positiva utvecklingen är risken stor att företag som saknar rutiner drabbas av bedragare. Trots att sommarmånaderna ofta har visat en tydlig topp när det gäller anmälda fakturor, är det bara var sjunde företagare, 14 procent, som rustar extra för eventuella bluffakturor under sommaren.

 

Fem tips mot fakturabluffare

1) Om du får en faktura utan att det förekommit någon tidigare kontakt med företaget bör du i första hand kontakta företaget per telefon och försöka få rättelse.

2) Om du inte får rättelse kan du skriva följande direkt på underlaget och skicka en kopia till företaget: ”Bestrider fakturan i sin helhet då någon beställning av dessa varor/tjänster aldrig har gjorts”. Gör också en polisanmälan om misstänkt ”Bedrägeri med hjälp av bluffaktura”.

3) Om en telefonförsäljare ringer, be att få ringa upp. Bedragarna accepterar generellt inte det. De har ett säljmanus som bygger på att de inleder samtalet och vill kunna spela in lämpliga delar av samtalet.

4) Om någon hänvisar till ett tidigare avtal i ett brev eller ett telefonsamtal, kräv att detta skickas innan du för ytterligare diskussioner med företaget.

5) Sätt inte din namnteckning på något och svara inte på misstänkta mejl.

Etiketter:

Fler nyheter

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Genom att förstå betydelsen av psykologiska kontrakt kan arbetsgivare utveckla ett medvetet och strategiskt relationsinriktat ledarskap. 

Expertens 7 råd om förändringsledning

Småprat skapar förtroende

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här