nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Högre livskvalitet för småföretagare

Landets småföretagare jobbar mindre och är allt mer nöjda med att ha startat eget. Det visar en färsk undersökning från Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma.

I år anser 76 procent av 830 tillfrågade svenska småföretagare att deras livskvalitet har blivit bättre sedan de startade eget. För fem år sedan var siffran 65 procent. Enligt Mats Assarsson, ordförande för Fria företagare handlar detta om en kombination av kortare arbetstider och ökad livskvalitet. För ett par år sedan jobbade nio av tio småföretagare mer än 40 timmar i veckan. Idag har siffran sjunkit till åtta av tio.

De mest nöjda småföretagarna finns i Värmland, Jämtland och Västmanland. De minst nöjda finns i Kronobergs och Sörmlands län samt på Gotland. Ett tydligt resultat är också att det finns ett samband mellan ålder och upplevd livskvalitet. I åldersgruppen 64 år eller äldre uppger 79 procent att företagandet ger dem högre livskvalitet, medan åldersgruppen 18 till 29 år ligger på 62 procent. Det finns även skillnader mellan de branscher företagarna är verksamma i. De som jobbar med redovisning eller med vård och omsorg upplever högst livskvalitet, medan tillfredsställelsen är lägst bland dem inom kultur, nöje och fritid.

Taggar:

Fler nyheter

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Medarbetare positiva till AI

En enkät genomförd på uppdrag av it-företaget Fujitsu visar att hela åtta av tio av anställda på medelstora företag från sju länder och regioner, däribland Norden, ställer sig positiva till AI som en positiv kraft som kan underlätta arbetsvardagen.

Ingen press på vd:n kring digitalisering

Bara en fjärdedel av svenska vd:ar upplever påtryckningar ifrån styrelsen när det kommer till digitaliseringen av verksamheten. Detta trots att nästan 30 procent av de undersökta bolagen helt saknar en formaliserad plan för den digitala omställningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här