nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Högre livskvalitet för småföretagare

Landets småföretagare jobbar mindre och är allt mer nöjda med att ha startat eget. Det visar en färsk undersökning från Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma.

I år anser 76 procent av 830 tillfrågade svenska småföretagare att deras livskvalitet har blivit bättre sedan de startade eget. För fem år sedan var siffran 65 procent. Enligt Mats Assarsson, ordförande för Fria företagare handlar detta om en kombination av kortare arbetstider och ökad livskvalitet. För ett par år sedan jobbade nio av tio småföretagare mer än 40 timmar i veckan. Idag har siffran sjunkit till åtta av tio.

De mest nöjda småföretagarna finns i Värmland, Jämtland och Västmanland. De minst nöjda finns i Kronobergs och Sörmlands län samt på Gotland. Ett tydligt resultat är också att det finns ett samband mellan ålder och upplevd livskvalitet. I åldersgruppen 64 år eller äldre uppger 79 procent att företagandet ger dem högre livskvalitet, medan åldersgruppen 18 till 29 år ligger på 62 procent. Det finns även skillnader mellan de branscher företagarna är verksamma i. De som jobbar med redovisning eller med vård och omsorg upplever högst livskvalitet, medan tillfredsställelsen är lägst bland dem inom kultur, nöje och fritid.

Taggar:

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här