nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Hjälp dina anställda ta egna beslut

När medarbetare inte har tillräcklig information och kunskap om projekt och mål tar de fel beslut eller inga beslut alls, vilket kan vara affärskritiskt. Tydligare befogenheter och bättre affärskontext är en lösning.

På bloggnätverket HBR skriver Natalie Lehr, chefsanalytiker på TSC Advantage, om problemet när medarbetare inte har tillräcklig kunskap och befogenhet att ta välgrundade beslut. På hennes företag började de använda en militärfras för att beskriva det beteende de ville att deras medarbetare ska ha när det gäller beslutsfattande – ”Get off the X”. Hon förklarar att det inom militären enkelt beskrivet betyder att man går från att vara en måltavla och agerar istället. Inom företaget används det för att beskriva vikten av att ta svåra beslut när situationen kräver, utan att vänta på att någon högre upp ska ta tag i frågan.

”Anställda behöver självbestämmanderätt, träning, kunskap, ansvar, tillit och möjligheter för att vi ska undvika tunnelseende och kunna skapa en hållbar företagskultur gällande beslutsfattande. I vårt företag säkerställer vi att våra anställda inte blir osäkra vid tuffa beslut, utan att de går från att vara en måltavla till att föra hela företaget framåt”, skriver Natalie Lehr.

För att kunna ta rätt beslut uppmanas medarbetare till att bredda sin kunskap så de har tillgång till fler perspektiv vid problemlösning, exempelvis genom att jobba i tvärfunktionella samarbeten och kliva utanför sin egen grupp och avdelning.

Natalie Lehr pekar också på vikten av att uppmuntra och belöna de som är snabbtänkta och kommer med flexibla lösningar, inte bara rent ekonomiskt, utan uppmärksammar också medarbetare på interna möten. Och för att verkligen vis apå vikten av beslutsfattande delas utmärkelsen ”Get off the X” ut kvartalsvis.

” Våra medarbetare vet att befogenhetenkommer med ett ansvar om att inte bara identifiera utmaningar, utan att också svara upp till dem.”

Hon avslutar med att tydliggöra att det såklart finns gränser för vad en medarbetare kan ta beslut om utan att diskutera detta med sin chef, utan att det gäller områden där man har rätt erfarenhet, kunskap och befogenhet. Men att det är affärskritiskt att hjälpa sina medarbetare till att bli mer initiativrika och agila.

Fler nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här