nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Gratis e-guide för stresshantering i små företag

Stress är en av de främsta orsakerna till förlorade arbetsdagar i Europa. Ändå är det mindre än en tredjedel av de europeiska företagen som har rutiner för att förebygga arbetsrelaterad stress. Men nu har EU-Osha lanserat en e-guide för hantering av stress och psykosociala risker i arbetet.

Som en del av kampanjen, Friska arbetsplatser förebygger stress, har Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-Osha, lanserat en e-guide för hantering av stress och psykosociala risker. E-guiden är ett praktiskt verktyg för både arbetsgivare och anställda, särskilt i små företag, som vill lära sig att förebygga stress och psykosociala risker.

Guiden är gjord för att öka kunskapen och medvetenheten om stress och psykosociala risker på arbetsplatserna runtom i Europa. Den bidrar också till att undanröja vissa missuppfattningar som finns om stress och skiljer fakta från myter. Den är särskilt utformad för personer som arbetar i små företag och som behöver vägledning eller råd om hur man på ett bra sätt kan börja hantera stress och psykosociala risker på arbetsplatsen.

E-guidens innehåll:

– Enkla förklaringar av risker, orsaker och konsekvenser för arbetstagare och företag, när det gäller stress.

– Råd och anvisningar om hur man kan upptäcka problemen i god tid och vidta åtgärder.

– Praktiska exempel på förebyggande och riskhantering, särskilt för små företag.

– Information om nationella resurser.

E-guiden är gratis och tillgänglig på webben och kan dessutom laddas ned för att användas offline. Här hittar du den: http://eguides.osha.europa.eu/stress/SE-SV/

Etiketter:,

Fler nyheter

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här