nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Gratis e-guide för stresshantering i små företag

Stress är en av de främsta orsakerna till förlorade arbetsdagar i Europa. Ändå är det mindre än en tredjedel av de europeiska företagen som har rutiner för att förebygga arbetsrelaterad stress. Men nu har EU-Osha lanserat en e-guide för hantering av stress och psykosociala risker i arbetet.

Som en del av kampanjen, Friska arbetsplatser förebygger stress, har Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-Osha, lanserat en e-guide för hantering av stress och psykosociala risker. E-guiden är ett praktiskt verktyg för både arbetsgivare och anställda, särskilt i små företag, som vill lära sig att förebygga stress och psykosociala risker.

Guiden är gjord för att öka kunskapen och medvetenheten om stress och psykosociala risker på arbetsplatserna runtom i Europa. Den bidrar också till att undanröja vissa missuppfattningar som finns om stress och skiljer fakta från myter. Den är särskilt utformad för personer som arbetar i små företag och som behöver vägledning eller råd om hur man på ett bra sätt kan börja hantera stress och psykosociala risker på arbetsplatsen.

E-guidens innehåll:

– Enkla förklaringar av risker, orsaker och konsekvenser för arbetstagare och företag, när det gäller stress.

– Råd och anvisningar om hur man kan upptäcka problemen i god tid och vidta åtgärder.

– Praktiska exempel på förebyggande och riskhantering, särskilt för små företag.

– Information om nationella resurser.

E-guiden är gratis och tillgänglig på webben och kan dessutom laddas ned för att användas offline. Här hittar du den: http://eguides.osha.europa.eu/stress/SE-SV/

Fler nyheter

Hållbarhet en viktig fråga

En ny rapport visar att potentiella medarbetare anser att företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling.

AI kan hjälpa ledare

En ny studie visar att Artificiell intelligent, AI, förstärker framgångsrika ledares färdigheter, hjälper dem att sätta bättre mål och frigöra tid. AI kan hjälpa ledare att vara just ledare.

Nytt verktyg som stöttar chefer

Prevent har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett enkelt webbverktyg som ger tips och råd om hur man som ledare skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här