nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Gör om gör rätt

Stoppa arbetsprocessen när det behövs. För att leta, finna och lösa problem. Bara så blir det rätt från början. Bara så blir arbetet effektivt – på djupet.

Beteendevetaren Dag Lotsander har bland annat haft i uppdrag att driva kulturförändringen i Sverige när ledarskapsfilosofin ”The Toyota Way”, det som senare blivit känt som Lean, infördes i Toyotas tjänsteproducerande verksamheter.

– Mitt råd är: välkomna problem. Leta efter dem, hitta dem, lös dem, säger Dag Lotsander.

Handla snabbt

Grunden i leanfilosofin är att skapa kundnytta genom att ta bort allt slöseri. Ledstjärnor är värdeskapande, enkelhet och helhetstänkande. En förutsättning för att lyckas är att involvera och engagera medarbetarna i verksamhetens alla led. Där har ledarskapet en helt avgörande roll.

Lyssna på motstånd

I allt förändringsarbete hänger oerhört mycket på vd och andra chefer . Ett framgångsrecept är enligt Dag Lotsander att agera snabbt, att jobba i team, att vara noga med att informera om och kommunicera ut resultat, samt att visualisera förändringsprocessen.

Motstånd, denna eviga beståndsdel i alla mänskliga processer, har också sin givna plats:

– Negligera inte nej-sägarna. Sätt dem i en utvecklingsgrupp och lyssna väldigt noga.

Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här