nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Fyra tips som leder företaget genom förändringen

Sida 2

2. Förstå förändringens logik.

I all förändring finns det vinnare och förlorare. Detta vet alla, så det är inte lönt att försöka låtsas att det inte är så. Det är också meningslöst att sockra sanningen, så att den blir mer bekväm eller hanterlig. I ett hotat eller osäkert läge börjar människor skydda sina revir: en del blir defensiva, en del blir passiva. En god förändringsledare lägger sitt organisationspussel noggrant, så att det klart framgår vilka konflikter som kan komma att uppstå och vilka agendor som krockar. Därefter bör en omfattande mängd energi gå åt till att reducera osäkerhet och till att upprätta en uppriktig dialog där de som känner att de förlorar på förändringen också känner sig grundligt informerade och respekterade. Detta är det enda sättet att komma förbi den vägg av motstånd som uppstår när människor lägger sin energi på att bevara status quo. En tydlig, rak respektfull dialog kan stöpa om en inbiten motståndare till en förändringspartner.

3. Var tydlig med organisationens prioriteringar

Att få acceptans och förtroende för en förändring är det svåraste av allt, det vet alla som jobbat med föränderlig materia. En god förändringsledare måste ha regelbundna kontakter med organisationens nyckelmedarbetare – över organisationsgränserna – för att skapa en ömsesidig förståelse och insikt. Och nu pratar vi inte Powerpoint och diagram, utan ett utbyte som går ut på att verkligen i dialog skapa förståelse för vad som är viktigt och prioriterat och hur medarbetarna jobbar för att förstå eller implementera det nya. Vilka är utmaningarna? Vad är oklart? Vad finns det för hinder? Vet alla vilka som är de tre viktigaste prioriteringarna i verksamheten just nu?

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här