nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Fyra tips som leder företaget genom förändringen

Sida 2

2. Förstå förändringens logik.

I all förändring finns det vinnare och förlorare. Detta vet alla, så det är inte lönt att försöka låtsas att det inte är så. Det är också meningslöst att sockra sanningen, så att den blir mer bekväm eller hanterlig. I ett hotat eller osäkert läge börjar människor skydda sina revir: en del blir defensiva, en del blir passiva. En god förändringsledare lägger sitt organisationspussel noggrant, så att det klart framgår vilka konflikter som kan komma att uppstå och vilka agendor som krockar. Därefter bör en omfattande mängd energi gå åt till att reducera osäkerhet och till att upprätta en uppriktig dialog där de som känner att de förlorar på förändringen också känner sig grundligt informerade och respekterade. Detta är det enda sättet att komma förbi den vägg av motstånd som uppstår när människor lägger sin energi på att bevara status quo. En tydlig, rak respektfull dialog kan stöpa om en inbiten motståndare till en förändringspartner.

3. Var tydlig med organisationens prioriteringar

Att få acceptans och förtroende för en förändring är det svåraste av allt, det vet alla som jobbat med föränderlig materia. En god förändringsledare måste ha regelbundna kontakter med organisationens nyckelmedarbetare – över organisationsgränserna – för att skapa en ömsesidig förståelse och insikt. Och nu pratar vi inte Powerpoint och diagram, utan ett utbyte som går ut på att verkligen i dialog skapa förståelse för vad som är viktigt och prioriterat och hur medarbetarna jobbar för att förstå eller implementera det nya. Vilka är utmaningarna? Vad är oklart? Vad finns det för hinder? Vet alla vilka som är de tre viktigaste prioriteringarna i verksamheten just nu?

Fler nyheter

Ovisshet kring skyddande av företagsuppgifter

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenska kontorsarbetare har lagrat företagsfiler på okrypterade lagringsenheter. Bristande kännedom kring vem som bär ansvaret – och hur företagsfilerna faktiskt lagras kan innebära stora risker för spridning av internt eller konfidentiellt material.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här