nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Fyra tips för ökad trivsel på arbetsplatsen

Medarbetarnas välbefinnande ökar om de har en sund arbetsplats. Det resulterar också i högre motivation och engagemang. Men en ny undersökning visar att hälften av de tillfrågade efterlyser en bättre trivsel.

It-företaget Talent Management har genomfört en landstäckande undersökning om trivsel på arbetsplatser. Den visar bland annat att arbetstagare i Norra Sverige trivs bäst på sin arbetsplats medan medarbetare i Skåne, Halland och Blekinge inte är så nöjda med trivseln på deras arbetsplats och önskar att den förbättras.

Ett missnöje bland medarbetare på grund av otrivsamhet på arbetsplatsen kan leda till att arbetstagaren riktar blicken mot andra företag i hopp om en bättre arbetsmiljö. En högre lön leder nödvändigtvis inte till bättre trivsel; några viktiga faktorer för ökad trivsel på arbetsplatsen är tillit, samhörighet och arbetsfördelning.

Läs mer: Mikropauser förbättrar hälsoläget på arbetsplatsen

Att motta feedback från ledningen, positiv såväl som negativ, är betydande för att medarbetarna ska kunna utveckla sig som individer och känna att arbetet de gör är meningsfullt. Konstruktiva dialoger mellan arbetstagare och arbetsgivare bidrar till en tryggare arbetsmiljö, då medarbetarna upplever tillit och en större samhörighet i teamet.

En annan viktig faktor som studien pekar på för att öka trivseln är tydlighet i arbetsfördelningen. Om medarbetarna inte känner till sina arbetsuppgifter kan de utföra uppgifter från andras delområden, vilket kan leda till konflikter medarbetarna emellan.

Läs mer: Mobilfria miljöer kan minska stressen på arbetsplatsen

– Det är viktigt att medarbetarna upplever balans mellan deras arbetsansvar och deras kompetenser, så att de är uppmärksamma på både företagets och sina egna personliga mål, säger Allan Nygaard, Nordic Regional Director hos Talentsoft.

Fyra tips för ökad trivsel på arbetsplatsen

1. Skapa en trygg arbetsmiljö

Det är viktigt att medarbetarna upplever tillit på jobbet – då effektiviseras deras engagemang och produktivitet.

2. Investera i samhörighet

Att investera i samhörighet är givande då det stärker motivationen och samarbetet bland medarbetarna.

3. Ge feedback

Positiv och negativ/konstruktiv feedback är viktigt för att medarbetarna ska känna att deras arbete är meningsfullt.

4. Se till att arbetsplatsen är städad

En prydlig och städad arbetsplats ökar inte bara trivseln på arbetsplatsen utan förbättrar också koncentrationen bland medarbetarna.

Fler nyheter

Konsten att hantera nödvändiga konflikter

Konflikter är något som är nödvändigt och ett naturligt tillstånd för att en verksamhet ska utvecklas. Konsten är att hantera kraften i dem på rätt sätt och ha kontroll innan konflikten tar över och blir skadlig. Det menar konfliktexpert Tamara Maskovic på Medlingscentrum.

5 tips för att minska generationsgapet

Många företag gör en miss i sitt mångfaldsarbete genom att glömma bort åldern. Men när andelen äldre och yngre nu ökar i samhället ställer det allt högre krav på företagen att få generationerna att arbeta effektivt tillsammans. Molntjänstföretaget Citrix ger därför fem tips på hur det kan göras.

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här