nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Grupp som strävar mot ett mål
Fyra faktorer är gemensamma för ledare som lyckas skapa högpresterande grupper visar en genomgång. FOTO: Shutterstock

Fyra steg får gruppen att prestera mer

På kort sikt går det att få mer gjort genom att jobba mer, men på längre sikt gör det bara att medarbetarna slutar och du som ledare bränner ut dig. Satsa i stället på att jobba smartare. Här är fyra sätt som gör att du höjer din grupps prestation, utan att ni jobbar mer.

Det är de amerikanska ledarutvecklingskonsulterna Jack Zenger och Joseph Folkman som gått igenom data över ledare som lyckas särskilt bra med att skapa högpresterande grupper. De hittade fyra beteenden alla behövs för att skapa en grupp som presterar mer.

1. Var tydlig och metodisk

Kasta dig inte in i arbetsuppgifterna utan att planera. För att jobba effektivt behöver du se till att arbetet organiseras, att det finns resurser och att syftet med arbetet kopplas till företagets strategi. Lägg sedan fram planerna och förankra dem i gruppen. Utse ansvariga för olika delar.

Klara riktlinjer och kopplingen till företagsstrategin ger tydlighet om hur arbetet bidrar till företagets mål och det ökar gruppens motivation.

2. Sätt höga mål och deadlines

Sätt ambitiösa mål. Faktum är att det motiverar gruppen. Tydliga deadlines gör också att gruppen arbetar mer fokuserat.

Prova att fråga vad som skulle krävas för att bli klara två veckor tidigare än planerat. Genom att utmana gruppen och ge rätt förutsättningar blir engagemanget högre.

Men gå inte för långt. Att pressa på för mycket minskar förtroendet för dig som ledare och när en ledare utan förtroende uppmanar till mer jobb leder det bara till motstånd. Se i stället till att involvera medarbetarna i att sätta mål och deadlines.

3. Ge mer positiv feedback

Öka den inre motivationen hos medarbetarna genom att ge mycket feedback.

Om du har negativa budskap, framför inte bara kritiken utan se till att sätta dig ner och lyssna och förstå medarbetaren.

Men den största effekten kommer av att ge mycket positiv feedback. Det räcker inte att ge lite mer av positiva budskap, utan du behöver öka den här delen rejält för att få effekt.

4. Lös konflikter och bygg gruppkänsla

Arbetsgrupper där alla längtar efter att komma till jobbet gör ytterligare en sak än punkterna 1–3, nämligen att peppa varandra. Att skapa den typen av gruppkänsla är en viktig del i att skapa högre produktivitet.

Se till att lösa konflikter så att gruppmedlemmarna kan lita på varandra. Meningsskiljaktigheter kommer fortfarande att finnas, men i en fungerande grupp leder de till konstruktiva lösningar.

Källa: Harvard Business Review

Taggar:

Fler nyheter

Slarv med säkerheten för USB-enheter

Det är dåligt ställt med svenskarnas vanor för att skydda sina USB-enheter visar en undersökning beställd av it-företaget Kingston Digital. Hälften av alla yrkesverksamma har inga säkerhetsåtgärder för att skydda dessa – något som kan stå företag dyrt.

Ny bok om Management Innovation

Managementkonsulten Knut Fahlén är aktuell med den nya boken ”Dynamic Management Strategy”. I den lyfter han upp hur företag kan bli mer agila och bättre anpassade till dagens snabbrörliga verklighet. 

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd? Och hur ska det gå till?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här