nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Fyra av tio pratar gärna politik på jobbet

Är det en bra idé att prata politik vid fikabordet på jobbet? Ja, svarar fyra av tio deltagare i Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life. De som är särskilt pigga på att diskutera politik är män, chefer och yngre medarbetare.

Politik, pengar och religion är traditionellt förbjudna samtalsämnen, enligt de flesta experter på vett och etikett. Stämningen blir betydligt trivsammare och mindre laddad om småpratet istället handlar om väder och vind, jobbet eller fritidssysselsättningar.

Men faktum är att många inte alls har något emot att prata politik på jobbet. Arbetslivspanelen Manpower Work Life visar att drygt fyra av tio – 41 procent – tycker att politik är ett mycket eller ganska bra samtalsämne på arbetsplatsen. En knapp tredjedel – 32 procent – anser däremot att politik är ett ganska eller mycket dåligt samtalsämne på jobbet.

– Det är roligt att så många gillar att prata om politik och samhällsfrågor, särskilt med tanke på att det är valår. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att hålla en god ton och att respektera allas olika åsikter och synsätt, säger Lars Forseth, vd på ManpowerGroup Sverige.

Men undersökningen visar också att det finns tydliga skillnader mellan olika grupper. Över hälften av männen – 51 procent – tycker att politik är bra som samtalsämne på jobbet, medan endast en dryg fjärdedel av kvinnorna – 26 procent – håller med om det. Unga medarbetare samt chefer tycks också vara mer positiva till idén, jämfört med äldre och de som inte har personalansvar.

– Mångfald är en stor tillgång på alla arbetsplatser och det gäller såväl människors bakgrund som deras åsikter. För att kunna dra nytta av det krävs att alla visar en grundläggande respekt för varandra olikheter, vilket blir särskilt tydligt när man diskuterar politik, säger Lars Forseth.

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med närmare 20 000 personer som regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under februari – mars 2018 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 1 707 svarade på frågorna.

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här