nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Försäljningen får vd:ar att sova dåligt

Vd-tidningens snabbenkät här på weben, "Veckans fråga", visar att att det är försäljningsresultatet som oroar vd:ar mest.

Förra veckan började vi med ”Veckans fråga” för att göra en snabbenkät kring olika frågeställningar som berör varje vd:s arbete. Ny frågeställningar kommer varannan vecka och resultatet presenteras veckan efter.

I förra veckan ställdes frågor kring vad som som är de största utmaningarna och vad man som vd sover dåligt inför. Att försäljningen når sina mål var det dominerande svaret som nästan hälften av alla gav. Att man också får stöd av sin styrelse stack även det ut eftersom en femtedel av de svarande angav detta alternativ.

Undersökningen sökte svar på frågan: Vilken är din största utmaning som vd? Den du sover dåligt inför. Man kunde välja mellan följande alternativ.

– Att ditt ledarskap fungerar.

– Att försäljningen når sina mål.

– Att verksamheten är tillräckligt väl organiserad för att ni ska nå målen.

– Att din organisation har rätt strategier på plats.

– Att företaget är lönsamt.

– Att du har en fungerande ledningsgrupp.

– Att du orkar med jobbet och inte blir sönderstressad.

– Att få ordentligt stöd av styrelsen.

– Att ni kan rekrytera rätt kompetens.

– Att marknaden minskar.

Fler nyheter

Slarv med säkerheten för USB-enheter

Det är dåligt ställt med svenskarnas vanor för att skydda sina USB-enheter visar en undersökning beställd av it-företaget Kingston Digital. Hälften av alla yrkesverksamma har inga säkerhetsåtgärder för att skydda dessa – något som kan stå företag dyrt.

Ny bok om Management Innovation

Managementkonsulten Knut Fahlén är aktuell med den nya boken ”Dynamic Management Strategy”. I den lyfter han upp hur företag kan bli mer agila och bättre anpassade till dagens snabbrörliga verklighet. 

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Medarbetare positiva till AI

En enkät genomförd på uppdrag av it-företaget Fujitsu visar att hela åtta av tio av anställda på medelstora företag från sju länder och regioner, däribland Norden, ställer sig positiva till AI som en positiv kraft som kan underlätta arbetsvardagen.

Ingen press på vd:n kring digitalisering

Bara en fjärdedel av svenska vd:ar upplever påtryckningar ifrån styrelsen när det kommer till digitaliseringen av verksamheten. Detta trots att nästan 30 procent av de undersökta bolagen helt saknar en formaliserad plan för den digitala omställningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här