nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Försäljningen får vd:ar att sova dåligt

Vd-tidningens snabbenkät här på weben, "Veckans fråga", visar att att det är försäljningsresultatet som oroar vd:ar mest.

Förra veckan började vi med ”Veckans fråga” för att göra en snabbenkät kring olika frågeställningar som berör varje vd:s arbete. Ny frågeställningar kommer varannan vecka och resultatet presenteras veckan efter.

I förra veckan ställdes frågor kring vad som som är de största utmaningarna och vad man som vd sover dåligt inför. Att försäljningen når sina mål var det dominerande svaret som nästan hälften av alla gav. Att man också får stöd av sin styrelse stack även det ut eftersom en femtedel av de svarande angav detta alternativ.

Undersökningen sökte svar på frågan: Vilken är din största utmaning som vd? Den du sover dåligt inför. Man kunde välja mellan följande alternativ.

– Att ditt ledarskap fungerar.

– Att försäljningen når sina mål.

– Att verksamheten är tillräckligt väl organiserad för att ni ska nå målen.

– Att din organisation har rätt strategier på plats.

– Att företaget är lönsamt.

– Att du har en fungerande ledningsgrupp.

– Att du orkar med jobbet och inte blir sönderstressad.

– Att få ordentligt stöd av styrelsen.

– Att ni kan rekrytera rätt kompetens.

– Att marknaden minskar.

Etiketter:,

Fler nyheter

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här