nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Företagarnas önskelista 2014

Småföretagare anser själva att deras situation varken är enkel eller prioriterad. Det visar en ny undersökning av PWC. Vad är det då man behöver för att kunna leva upp till sin fulla potential? PWC har sammanställt en önskelista.

1. Enklare regler

Nio av tio företagare (88 procent) tycker att enklare regelverk är en viktig eller mycket viktig fråga. Många önskar sig också mer kunskap om skatteregler. Efterfrågan har ökat kraftigt från 22 procent 2012 till 35 procent idag.

2. Ökat samarbete mellan näringsliv och samhälle

På andra plats kommer en önskan om ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets

övriga aktörer (79 procent). Sju av tio tycker också att ett ökat samarbete mellan företag är viktigt, och fyra av tio tycker att erfarenhetsutbyte med andra företagare är något de skulle vilja ha mer av. Framförallt är det de yngre företagarna som vill ta del av de äldres erfarenheter (52 procent).

3. Lägre skatter för mindre företag

77 procent anser att lägre skatter för företag är en viktig fråga. Framför allt är det kvinnorna som har det högt upp på önskelistan (88 procent jämfört med männens 74 procent).

4. Fler kvinnor som företagare

65 procent av de tillfrågade företagarna tycker också att det är viktigt med fler kvinnor som företagare.

5. Nya tekniska lösningar

Det finns även en stor efterfrågan hos dagens företagare på nya tekniska lösningar som kan förenkla arbetet. I årets undersökning är det 62 procent som önskar sig det, en ökning jämfört med 2012 då siffran låg på 58 procent.

 

Fler nyheter

Tre tips för att klä dig professionellt

Vid en inspirationsföreläsning som anordnades av Yrkeshögskolan Grit Academy delade Jenny Åberg från Proper Style med sig av sina erfarenheter om hur man klär sig i affärssammanhang. Hon menar att det egentligen inte behövs en stor garderob för att klä sig professionellt.

Världens 25 bästa företag

Etta på världsrankingen över de organisationer som lyckats bäst med att vara ett "Great Place to Work" blev tre företag från USA. Etta kom Salesforce, tvåa blev Hilton och trea Mars.

Kunskap viktigt för dagens vd:ar

Hur har vd-rollen förändrats de senaste 45 åren? Detta ämne har två studenter vid Högskolan Skövde gjort en djupdykning i. Deras slutsats är att kunskapsrollen är något som man inte talade om då men som dagens vd:ar lägger stor vikt vid.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här