nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Företagarnas önskelista 2014

Småföretagare anser själva att deras situation varken är enkel eller prioriterad. Det visar en ny undersökning av PWC. Vad är det då man behöver för att kunna leva upp till sin fulla potential? PWC har sammanställt en önskelista.

1. Enklare regler

Nio av tio företagare (88 procent) tycker att enklare regelverk är en viktig eller mycket viktig fråga. Många önskar sig också mer kunskap om skatteregler. Efterfrågan har ökat kraftigt från 22 procent 2012 till 35 procent idag.

2. Ökat samarbete mellan näringsliv och samhälle

På andra plats kommer en önskan om ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets

övriga aktörer (79 procent). Sju av tio tycker också att ett ökat samarbete mellan företag är viktigt, och fyra av tio tycker att erfarenhetsutbyte med andra företagare är något de skulle vilja ha mer av. Framförallt är det de yngre företagarna som vill ta del av de äldres erfarenheter (52 procent).

3. Lägre skatter för mindre företag

77 procent anser att lägre skatter för företag är en viktig fråga. Framför allt är det kvinnorna som har det högt upp på önskelistan (88 procent jämfört med männens 74 procent).

4. Fler kvinnor som företagare

65 procent av de tillfrågade företagarna tycker också att det är viktigt med fler kvinnor som företagare.

5. Nya tekniska lösningar

Det finns även en stor efterfrågan hos dagens företagare på nya tekniska lösningar som kan förenkla arbetet. I årets undersökning är det 62 procent som önskar sig det, en ökning jämfört med 2012 då siffran låg på 58 procent.

 

Fler nyheter

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Medarbetare positiva till AI

En enkät genomförd på uppdrag av it-företaget Fujitsu visar att hela åtta av tio av anställda på medelstora företag från sju länder och regioner, däribland Norden, ställer sig positiva till AI som en positiv kraft som kan underlätta arbetsvardagen.

Ingen press på vd:n kring digitalisering

Bara en fjärdedel av svenska vd:ar upplever påtryckningar ifrån styrelsen när det kommer till digitaliseringen av verksamheten. Detta trots att nästan 30 procent av de undersökta bolagen helt saknar en formaliserad plan för den digitala omställningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här