nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Företagarnas önskelista 2014

Småföretagare anser själva att deras situation varken är enkel eller prioriterad. Det visar en ny undersökning av PWC. Vad är det då man behöver för att kunna leva upp till sin fulla potential? PWC har sammanställt en önskelista.

1. Enklare regler

Nio av tio företagare (88 procent) tycker att enklare regelverk är en viktig eller mycket viktig fråga. Många önskar sig också mer kunskap om skatteregler. Efterfrågan har ökat kraftigt från 22 procent 2012 till 35 procent idag.

2. Ökat samarbete mellan näringsliv och samhälle

På andra plats kommer en önskan om ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets

övriga aktörer (79 procent). Sju av tio tycker också att ett ökat samarbete mellan företag är viktigt, och fyra av tio tycker att erfarenhetsutbyte med andra företagare är något de skulle vilja ha mer av. Framförallt är det de yngre företagarna som vill ta del av de äldres erfarenheter (52 procent).

3. Lägre skatter för mindre företag

77 procent anser att lägre skatter för företag är en viktig fråga. Framför allt är det kvinnorna som har det högt upp på önskelistan (88 procent jämfört med männens 74 procent).

4. Fler kvinnor som företagare

65 procent av de tillfrågade företagarna tycker också att det är viktigt med fler kvinnor som företagare.

5. Nya tekniska lösningar

Det finns även en stor efterfrågan hos dagens företagare på nya tekniska lösningar som kan förenkla arbetet. I årets undersökning är det 62 procent som önskar sig det, en ökning jämfört med 2012 då siffran låg på 58 procent.

 

Fler nyheter

Kompetensprogram lockar talanger

En undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av SSE Executive Education visar att företag som erbjuder ett strukturerat program för kompetensutveckling har mer än sextio procents större chans att locka talanger än andra arbetsgivare. Trots det är detta något som sex av tio företag saknar.

Hur kan vd:n förstå medarbetarna?

Varför beter sig medarbetarna som de gör? Detta kan man få en del svar på genom att ta del av den senaste forskningen inom OBM, Organizational Behavior Management vilket presenteras av psykologen Leif E. Andersson i en ny bok.

Extra semester till de som tränar

Sjukfrånvaron sjönk med 30 procent när personalen hos Bostads AB Mimer i Västerås erbjöd extra semester om de tränade. Detta erbjudande fick de för två år sedan och utvärderingen talar sitt tydliga språk. Personalen har blivit friskare. 

Den svåra konsten att delegera

Psykologen Frans Kocken, som har sina rötter i Nederländerna och som sedan 2006 arbetar som organisationskonsult i Sverige, har sett många exempel på företag där vd:n inte delegerar tillräckligt mycket utan istället väljer att göra alltför mycket själv. Han har många tips att förmedla till vd:ar som brottas med detta problem.

Ökad efterfrågan på rådgivning

Idag lägger var tredje redovisningsbyrå i Sverige mer tid på rådgivning än för två år sedan och ännu fler tror att efterfrågan på rådgivning kommer att fortsätta öka. Samtidigt har varannan byrå inte vidtagit några åtgärder för att möta utvecklingen, visar en färsk undersökning från Visma.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här