nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Företag vill ha statliga morötter och piskor i hållbarhetsarbetet

Hållbarhet är en nyckel till ökad tillväxt. Men det finns flera hinder i arbetet med hållbarhetsfrågor. Företagsledare vill se mer statlig inblandning och fler incitament som sporrar till att lägga mer kraft på hållbarhetsfrågor. Det visar en färsk undersökning.

Det är Accenture som tillsammans med FN:s Global Compact har publicerat en studie där bland annat svenska beslutsfattare och företagsledare har fått svara på frågor om hållbarhet och ansvarstagande.

Hela 94 procent av de svenska ledarna anser att arbete med hållbarhetsfrågor leder till förbättrad konkurrenskraft. Men bara en dryg fjärdedel av beslutsfattarna anser att företagen gör tillräckligt för att möta de utmaningar som uppstår och att det finns många barriärer i arbetet med hållbarhetsfrågor. Sådana hinder är till exempel brist på finansiella resurser, konkurrerande strategiska prioriteringar samt för lågt samband med affärsnytta. Svenska företagsledare anser att en ytterligare barriär är att investerare inte uppmärksammar denna typ av initiativtagande tillräckligt.

För att förändra detta anser 75 procent av de svenska beslutsfattarna att staten och lagstiftarna bör ge mer stöd och skicka tydligare signaler för att främja en mer hållbar tillväxt.

När resultaten jämförs med den undersökning som utfördes 2007 märks det att företagen är fortsatt positiva till att arbeta med hållbarhetsfrågor. Däremot har de en minskad tilltro till att de kan klara av arbetet på egen hand.

Fler nyheter

Hur får man det roligare på jobbet?

Den 22 september kommer Ami Hemviken, som utsågs till Årets Talare 2017, ut med med sin debutbok "Le! Det är inte tanken som räknas." Boken handlar om hur man med större medvetenhet och små förändringar av sitt sätt att agera kan få det roligare på jobbet - samtidigt som man bidrar till en mer kreativ och framgångsrik arbetsplats.

Handelns bästa företag korade

Under eventet Retail Awards delade Svensk Handel och branschtidningen Market ut tolv priser. Det nya priset Årets Arbetsgivare gick till Synoptik och utmärkelsen Årets Ledare tilldelades Synsams vd Håkan Lundstedt.

3 tips på fokuserat arbete hemifrån

I en artikel i Harvard Business Review tar time management-coachen Elizabeth Grace Saunders upp frågan om hur man håller sig fokuserad när man arbetar hemifrån. Hon har sett att de personer som är mest fokuserade och effektiva när de arbetar hemifrån är de som kan sätter tydliga gränser så att de kan få jobbet gjort.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här