nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Företag vill ha statliga morötter och piskor i hållbarhetsarbetet

Hållbarhet är en nyckel till ökad tillväxt. Men det finns flera hinder i arbetet med hållbarhetsfrågor. Företagsledare vill se mer statlig inblandning och fler incitament som sporrar till att lägga mer kraft på hållbarhetsfrågor. Det visar en färsk undersökning.

Det är Accenture som tillsammans med FN:s Global Compact har publicerat en studie där bland annat svenska beslutsfattare och företagsledare har fått svara på frågor om hållbarhet och ansvarstagande.

Hela 94 procent av de svenska ledarna anser att arbete med hållbarhetsfrågor leder till förbättrad konkurrenskraft. Men bara en dryg fjärdedel av beslutsfattarna anser att företagen gör tillräckligt för att möta de utmaningar som uppstår och att det finns många barriärer i arbetet med hållbarhetsfrågor. Sådana hinder är till exempel brist på finansiella resurser, konkurrerande strategiska prioriteringar samt för lågt samband med affärsnytta. Svenska företagsledare anser att en ytterligare barriär är att investerare inte uppmärksammar denna typ av initiativtagande tillräckligt.

För att förändra detta anser 75 procent av de svenska beslutsfattarna att staten och lagstiftarna bör ge mer stöd och skicka tydligare signaler för att främja en mer hållbar tillväxt.

När resultaten jämförs med den undersökning som utfördes 2007 märks det att företagen är fortsatt positiva till att arbeta med hållbarhetsfrågor. Däremot har de en minskad tilltro till att de kan klara av arbetet på egen hand.

Fler nyheter

Världens 25 bästa företag

Etta på världsrankingen över de organisationer som lyckats bäst med att vara ett "Great Place to Work" blev tre företag från USA. Etta kom Salesforce, tvåa blev Hilton och trea Mars.

Kunskap viktigt för dagens vd:ar

Hur har vd-rollen förändrats de senaste 45 åren? Detta ämne har två studenter vid Högskolan Skövde gjort en djupdykning i. Deras slutsats är att kunskapsrollen är något som man inte talade om då men som dagens vd:ar lägger stor vikt vid.

Framtidens ledare behöver spelsinne

Predrag Petrovic, hjärnforskare vid Karolinska Institutet, har under många år studerat hur hjärnan fungerar hos toppspelare i fotboll. Han menar att det är liknande egenskaper som man kan finna hos bra ledare inom näringslivet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här