nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Företag vill ha statliga morötter och piskor i hållbarhetsarbetet

Hållbarhet är en nyckel till ökad tillväxt. Men det finns flera hinder i arbetet med hållbarhetsfrågor. Företagsledare vill se mer statlig inblandning och fler incitament som sporrar till att lägga mer kraft på hållbarhetsfrågor. Det visar en färsk undersökning.

Det är Accenture som tillsammans med FN:s Global Compact har publicerat en studie där bland annat svenska beslutsfattare och företagsledare har fått svara på frågor om hållbarhet och ansvarstagande.

Hela 94 procent av de svenska ledarna anser att arbete med hållbarhetsfrågor leder till förbättrad konkurrenskraft. Men bara en dryg fjärdedel av beslutsfattarna anser att företagen gör tillräckligt för att möta de utmaningar som uppstår och att det finns många barriärer i arbetet med hållbarhetsfrågor. Sådana hinder är till exempel brist på finansiella resurser, konkurrerande strategiska prioriteringar samt för lågt samband med affärsnytta. Svenska företagsledare anser att en ytterligare barriär är att investerare inte uppmärksammar denna typ av initiativtagande tillräckligt.

För att förändra detta anser 75 procent av de svenska beslutsfattarna att staten och lagstiftarna bör ge mer stöd och skicka tydligare signaler för att främja en mer hållbar tillväxt.

När resultaten jämförs med den undersökning som utfördes 2007 märks det att företagen är fortsatt positiva till att arbeta med hållbarhetsfrågor. Däremot har de en minskad tilltro till att de kan klara av arbetet på egen hand.

Fler nyheter

Produktivt att växla miljö på jobbet

Högskolan i Gävle har genomfört en treårig studie av aktivitetsbaserade kontor. Den visar att prestationen skiljer sig åt inom olika arbetsytor i det aktivitetsbaserade kontoret och att den stiger om man får gå undan till ett tyst rum eller sitta i en tyst zon,

Hur bra är det aktivitetsbaserade kontoret?

I ett examensarbete vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet har två studenter undersökt hur aktivitetsbaserade kontor står sig gentemot traditionella cellkontor. Deras slutsats är att ett aktivitetsbaserat kontor ger ett högre värde för de anställda när det gäller sociala aspekter, ledarskap, produktivitet och utformning, men ett sämre värde för hälsa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här