nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Sofie Johansson

Företag med dålig ledning har negativ avkastning

En ny studie från analys- och organisationsutvecklingsföretaget Brilliant visar att där medarbetarna bedömer att de har en dålig ledning har de negativ avkastning på eget kapital.

I undersökningen kartläggs det att företag där medarbetarna tycker att man har en mycket bra ledning har  65 procents avkastning på eget kapital, medan de företag där man tycker att ledningen är dålig har en avkstning på -3 procent. Undersökningar i studien visar även att ett högt förtroende för ledningen bidrar till lojala kunder som i sin tur har en tydlig korrelation till företagets lönsamhet.

Läs mer: 3 tips på hur företaget kan öka sin lönsamhet

– Kundupplevelsen är starkt kopplat till företagets lönsamhet. En kund som får en bra kundupplevelse kommer tillbaka, köper mer och rekommenderar även företaget till andra. Detta ställer höga krav på ett företag att ge alla medarbetare rätt förutsättningar att leverera en positiv kundupplevelse. Det gäller allt från hur produkter och tjänster utvecklas, hur processerna ser ut, till att man har ett starkt ledarskap med engagerade ledare och medarbetare. Alla dessa faktorer påverkar medarbetarnas förutsättningar för att leverera en riktigt bra kundupplevelse till sina kunder. Och det börjar i ledningsgruppen, säger Sofie Johansson, chefsanalytiker, Brilliant.

Läs mer: Kundnöjdhet ger högre avkastning

Högt förtroende för ledningen kan även kopplas till kundlojalitet, en undersökning i studien visar att medarbetare i grupper som har högt förtroende för ledningen har 35 procent mer lojala kunder än de med ett svagt förtroende för ledningen. Samtidigt visar en annan undersökning i studien att lönsamheten är högst i de grupper som har flest lojala kunder – i grupper med få lojala kunder är lönsamheten till och med negativ, -2 procent.

Fler nyheter

Konsten att hantera nödvändiga konflikter

Konflikter är något som är nödvändigt och ett naturligt tillstånd för att en verksamhet ska utvecklas. Konsten är att hantera kraften i dem på rätt sätt och ha kontroll innan konflikten tar över och blir skadlig. Det menar konfliktexpert Tamara Maskovic på Medlingscentrum.

5 tips för att minska generationsgapet

Många företag gör en miss i sitt mångfaldsarbete genom att glömma bort åldern. Men när andelen äldre och yngre nu ökar i samhället ställer det allt högre krav på företagen att få generationerna att arbeta effektivt tillsammans. Molntjänstföretaget Citrix ger därför fem tips på hur det kan göras.

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här