nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Fler högutbildade skapar tillväxt

Den klart största förklaringen till att den svenska ekonomin vuxit under 2000-talet är att fler tagit högskole- eller universitetsexamen i Sverige än tidigare. Det visar en rapport från forskningsnätverket Entreprenörskapsforum.


Under perioden 2000-2010 växte den svenska ekonomin med 30 procent. Ungefär hälften av den ökningen kan förklaras med att antalet högutbildade steg med mer än en halv miljon personer under samma period, visar beräkningar i forskningsrapporten från Entreprenörskapsforum. Resultaten visar även att högutbildade som arbetar inom näringslivet är närmare tre gånger så produktiva som lågutbildade.

Ett problem för tillväxten idag är dock att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats markant. Det innebär dels stora svårigheter för företagen att hitta den kompetens och det yrkeskunnande som de efterfrågar, och dels att svenska företags innovationskapacitet minskar.

För att komma till rätta med kompetensbristen föreslår Entreprenörskapsforum tre åtgärder i rapporten:

1. Att stärka incitamenten för att att söka de utbildningar som efterfrågas på marknaden, till exempel med hjälp av särskilt anpassade studiebidrag eller återbetalningskrav som gynnar de som genomgår de efterfrågade utbildningarna.

 

2. Avskaffa lagar och regler som begränsar arbetsmarknadens rörlighet och ersätt dem med en mer generös arbetslöshetsersättning och högkvalitativa utbildnings- och fortbildningsmöjligheter. Detta då ökad rörlighet, enligt Entreprenörskapsforum, har positiv effekt på produktivitet och innovationer.

3. Avskaffa andra regleringar som påverkar arbetsmarknad och tillväxt negativt, såsom regleringar som hämmar utvecklingen av bostadsmarknad och infrastruktur.

Fler nyheter

7 fallgropar för nya vd:ar

Michael D. Watkins, professor i ledarskap och organisationsförändringar vid IMD, konstaterar att de första månaderna på det nya vd-jobbet kan vara avgörande för om vd:n blir framgångsrik eller inte. Han lyfter fram sju vanliga fallgropar för nya vd:ar.

Så upptäcker du en psykopat

De är charmiga, specialister på retorik och experter på att manipulera. De lovar guld och gröna skogar men skapar psykosocialt lidande och ekonomiskt svinn i mångmiljardklassen. Här är tipsen för att upptäcka en psykopat.

Nu startar Vd-tidningen Premium

Artiklar

Vd-tidningen satsar allt mer på att bli digital. Idag startar vi därför vår premium-tjänst. Under Vd-tidningen Premium kommer våra prenumeranter få exklusiv tillgång till fördjupade nyheter och en digital kunskapsbank på vår sajt, förutom själva magasinet.

Ny bok om konsten att välja rätt chef

Författaren och ledaren Maria Uggelberg har kommit ut med boken ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet”. Boken handlar om hur man förstår vilken typ av ledarskap och företagskultur som råder på ens arbetsplats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här