nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Fler högutbildade skapar tillväxt

Den klart största förklaringen till att den svenska ekonomin vuxit under 2000-talet är att fler tagit högskole- eller universitetsexamen i Sverige än tidigare. Det visar en rapport från forskningsnätverket Entreprenörskapsforum.


Under perioden 2000-2010 växte den svenska ekonomin med 30 procent. Ungefär hälften av den ökningen kan förklaras med att antalet högutbildade steg med mer än en halv miljon personer under samma period, visar beräkningar i forskningsrapporten från Entreprenörskapsforum. Resultaten visar även att högutbildade som arbetar inom näringslivet är närmare tre gånger så produktiva som lågutbildade.

Ett problem för tillväxten idag är dock att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats markant. Det innebär dels stora svårigheter för företagen att hitta den kompetens och det yrkeskunnande som de efterfrågar, och dels att svenska företags innovationskapacitet minskar.

För att komma till rätta med kompetensbristen föreslår Entreprenörskapsforum tre åtgärder i rapporten:

1. Att stärka incitamenten för att att söka de utbildningar som efterfrågas på marknaden, till exempel med hjälp av särskilt anpassade studiebidrag eller återbetalningskrav som gynnar de som genomgår de efterfrågade utbildningarna.

 

2. Avskaffa lagar och regler som begränsar arbetsmarknadens rörlighet och ersätt dem med en mer generös arbetslöshetsersättning och högkvalitativa utbildnings- och fortbildningsmöjligheter. Detta då ökad rörlighet, enligt Entreprenörskapsforum, har positiv effekt på produktivitet och innovationer.

3. Avskaffa andra regleringar som påverkar arbetsmarknad och tillväxt negativt, såsom regleringar som hämmar utvecklingen av bostadsmarknad och infrastruktur.

Fler nyheter

Sverige sämre på digitalisering än nordiska grannländer

Sverige är sämre på digitalisering än både Finland och Norge. Det visar Vismas Digitaliseringsindex, där över 3 000 vd:ar och ekonomichefer i Danmark, Norge, Finland och Sverige har rankat organisationens grad av automatisering i administrativa och ekonomiska processer.

Träning i dialog skapar driftiga arbetsteam

Forskaren Tomas Jungert vid Lunds universitet visar i en studie att övningar i dialog och i att ge återkoppling skapar driftiga och trygga arbetsteam. Arbetsgrupper som tränades i detta upplevde en ökad inre drivkraft och de trivdes bättre på jobbet än grupper som inte fick samma träning.

Skanska ”Årets mångfaldssmarta företag”

Föreningen MINE, som arbetar tillsammans med näringslivet för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, har tilldelat Skanska utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag/organisationen. Motiveringen är att Skanska under de senaste åren lyckats utmärka sig som en förebild - inte enbart i den egna branschen och i Sverige, utan även globalt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här