nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Fem steg för mer jämställda löner

En undersökning som Unionen gjort visar att bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Martin Linder, ordförande för Unionen, menar att detta är ett stort misslyckande som leder till att företagen förlorar kompetens och får svårt att rekrytera nya medarbetare när de inte är jämställda.

 – För att vi ska få jämställda löner måste arbetsgivare jobba aktivt med att få bort osakliga skillnader i lönesättning mellan könen. Arbetsgivaren måste se till att det finns tydliga kriterier för lönesättningen och regelbundet genomföra lönekartläggningar. Ytterst handlar det om att företagen måste inse att jämställdhet bidrar till konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt. Företagen riskerar att förlora kompetens och får svårt att rekrytera nya medarbetare när de inte är jämställda, säger han.

Undersökningen, som genomförts av Novus, visar även att endast sex av tio tjänstemän tycker att de har inflytande över sin lönesättning. Och så många som en av fyra har inte haft ett lönesamtal med sin närmaste chef det senaste året.

Läs mer: Nytt verktyg ska öka jämställdheten på arbetsplatsen

 – För att man ska förstå kopplingen mellan löneutveckling och prestation behöver man en dialog med sin närmsta chef. Transparens i lönesättningen skapar motivation hos arbetstagarna. Det kan vara en konkurrensfördel när företaget rekryterar nya medarbetare, menar Martin Linder.

Fem steg för mer jämställda löner

1. Ta fram tydliga kriterier. Se till att det på arbetsplatsen finns tydliga kriterier för lönesättningen.

2. Gör kartläggning och analys. Genomför regelbundet lönekartläggning och analys varje år. Det är dessutom lagstadgat.

3. Förklara varför. Se till att dina medarbetare förstår hur deras lön och prestation kopplar till lönekriterierna på arbetsplatsen.

4. Utvecklingssamtal kopplas till lönesamtal. Genomför utvecklingssamtal, varje år, och se till att det sedan kopplas till lönesamtalet.

5. Se till att samma förmåner gäller alla.  Se över så att alla medarbetare, oavsett kön, har samma tillgång till löne- och anställningsförmåner. Till exempel bonusar, arbetskläder, tjänstemobil och tjänstebil.

Fler nyheter

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här