nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Fem farliga medarbetartyper

Sida 2

Martina Martyr

Varje arbetsgivares dröm? Nej, martyren är inte bara en hårt arbetande person. Han eller hon är också noga med att berätta om vad hen offrar för jobbet. Martyren skapar obalans i gruppen och riskerar själv att bränna ut sig. Klagar ofta, känner inte sina egna gränser och går till jobbet sjuk.

Botemedlen: Tvinga personen att delegera. Skapa en företagskultur där samarbete är viktigare än tävlan. Uppmuntra uttag av semester och sjukdagar. Erbjud stresshantering. Belöna på gruppnivå istället för på individnivå.

Soran Social

Rolig, underhållande och allas kompis. Han eller hon gör jobbet till en fest, men har svårt att leverera. Syns och hörs men saknar ofta fokus, bidrar till att sänka professionaliteten och underblåser drama på jobbet.

Botemedlen: Följ upp och led medarbetaren mot tydliga mål. Tydliggör skillnaden mellan tid för arbetsro och tid för socialisering på arbetsplatsen. Visa vilka beteenden som är okej och inte. Rusta personens kommunikationsförmåga och lär henne eller honom kanalisera sin energi.

Patrik Psykopat

Bara ett par procent av befolkningen uppfyller den kliniska definitionen av psykopati, men när en person med psykopatiska drag äntrar en arbetsplats är det fara och färde. Psykopater mobbar, struntar i rutiner, har auktoritetsproblem och mellanmänskliga problem, de manipulerar och saboterar.

Botemedlen: Skapa en trygg och stöttande arbetsmiljö där medarbetares klagomål tas på allvar. Driv igenom och följ upp en strikt policy mot mobbning. Lita på dina instinkter och agera. Dokumentera noggrant negativt beteende så att du har på fötterna den dagen du ska konfrontera psykopaten.

Det är Entrepreneur.com som har listat de fem farliga typerna. Här kan du ta del av deras infografik: korta.nu/farligtyp.

I Vd-tidningen nummer 5 2015 (ute den 21 oktober) skriver vi om tre andra vanliga medarbetarproblem och hur du kan lösa dem: underprestation, ryktesspridning och alkoholism. 

Fler nyheter

Guide till en framtidssäkrad digital kompetens

Vadå digital kompetens? – är ett nytt praktiskt verktyg och strategiskt diskussionsunderlag för den som vill få ett grepp om hur digitaliseringen påverkar den egna organisationen och synen på lärande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här