nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

FOTO: Shutterstock

Få verksamheter i Norden är molntjänstmogna

I undersökningen Cloud Maturity Index, som utförs av analysföretaget Radar på uppdrag av IT-företagen Tieto och VMware, visar det sig att endast 14 procent av organisationerna i Norden kan betraktas som molntjänstmogna.

Jämfört med 2015 har de genomsnittliga nivåerna av molnmognad i Sverige, Finland och Norge ökat, i alla branscher. I genomsnitt är ökningen 33 procent. Finska och svenska organisationer har en högre genomsnittlig mognad än sina motsvarigheter i Norge, som dock minskat gapet och ökat sin mognad betydligt.

– Det är uppenbart att molntjänster i allt större utsträckning blivit en integrerad del av verksamheten. Molnmogna organisationer tenderar att se molnet som en viktig faktor i att hantera den dubbla utmaningen med att optimera kostnader samtidigt som man driver innovation och tillväxt, säger Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering på Tieto i Sverige i ett pressmeddelande.

Bank- och finansbranschen mest mogen

Av de fem industrisektorerna som omfattas av undersökningen finns den högsta genomsnittliga molnmognaden inom bank- och finansbranschen. Branscherna med lägst poäng, som offentlig sektor och tillverkningsindustrin, har ökat sin mognad mest.

De största upplevda hindren för att använda molntjänster bland omogna organisationer är ”säkerhet” och ”lagstiftningskrav”, medan molnmogna organisationer tenderar att uppfatta dessa som betydligt mindre hinder. Det enskilt största potentiella hindret som identifieras av molnmogna organisationer är ”svårighet att integrera molntjänster med befintlig portfölj”.

Taggar:

Fler nyheter

Alla chefer är inte psykopater

Du hör ett tal om Fidel Castros förträfflighet. Samtidigt får du höra att talaren blivit ombedd att argumentera för denna hållning. Tror du talaren uppskattar Castro? Troligen gör du det. I experiment som gjorts på just det här sättet visar det sig människor tror att talaren tycker så här om Castro – man skiljer inte […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här