nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Få fart på jämställdhetsarbetet

Behöver er organisation några goda exempel för att rivstarta jämställdhetsarbetet? I så fall har ni kanske nytta av en färsk bok som innehåller flera konkreta råd.

Allt att vinna – från ord till handling för jämställda arbetsplatser är en bok om lärande exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete. Den är skriven av Ann-Katrine Roth på uppdrag av fackförbundet Unionen som också ger ut boken.

Vinster på flera nivåer

I boken berättar företrädare för Boliden, Coca-Cola, IKEA, Polarbröd och Ramböll om respektive företags aktiva och systematiska jämställdhetsarbete. De delar med sig av sina erfarenheter av ett framgångsrikt jämställdhetsarbete och ger exempel på fördelar och vinster som arbetet leder till på individ-, arbetsplats- och företagsnivå.

I boken beskrivs hur ett aktivt ställningstagande från högsta ledningen, ett tydligt ledarskap och ett systematiskt arbete för jämställdhet har fått positiva effekter för den enskilde arbetstagaren, arbetsmiljön och företagets kompetensförsörjning och lönsamhet.

Vikten av förebilder

Ett tydligt ledarskap tycks vara den bärande kraften i jämställdhetsarbetet. Även om styrdokumenten, den könsuppdelade statistiken och de mätbara målen finns, så betonas ledarskapet och framförallt vd:s ansvar som förebild.

Uppmuntra pappaledighet

Metallföretaget Boliden frågar särskilt män som ska bli föräldrar om de planerar att vara föräldralediga och understryker att de är positivt inställda till detta. Det är viktigt om man vill att fler män ska ta tillvara denna möjlighet.

Sätt konkreta mål

Coca-Cola har mätbara mål för jämställdhetsarbetet, bland annat att fördelningen bland nyanställda ska vara 50 procent kvinnor och 50 procent män. Dessutom ska 20 procent ha annan etnisk bakgrund än svensk.

Planera möten så alla kan vara med

På rådgivningsföretaget Ramböll undviker man att planera sammanträden för tidigt eller för sent på dagen så att även småbarnsföräldrar kan delta i möten. Företaget undviker att beordra övertid för småbarnsföräldrar. Arbetet ska kunna planeras på ett sätt som gör det möjligt för både manliga och kvinnliga medarbetare att gå ner i arbetstid och arbeta deltid för att underlätta balansen mellan privatliv och arbetsliv. Så här säger vd Bent Johannesson i boken: ”Det är en utmaning idag att ha barn, det vet jag själv eftersom jag som morfar också hämtar och lämnar på förskolan.”

Kvinnor är mammalediga för länge

Polarbröds vd Karin Bodin sticker ut hakan med påståendet: ”Det är för många män som är för lite föräldralediga och det är för många kvinnor som är för mycket föräldralediga.” Med det menar hon att Polarbröd och andra företag bör uppmuntra alla pappor att ta för sig mer av familjelivet så att jämställdhet kan nås både hemma och på jobbet.

Förhoppning är från Unionens håll att de intervjuade företagen kan inspirera andra företag och organisationer att höja ambitionsnivån i jämställdhetsarbetet.

Fler nyheter

7 fallgropar för nya vd:ar

Michael D. Watkins, professor i ledarskap och organisationsförändringar vid IMD, konstaterar att de första månaderna på det nya vd-jobbet kan vara avgörande för om vd:n blir framgångsrik eller inte. Han lyfter fram sju vanliga fallgropar för nya vd:ar.

Så upptäcker du en psykopat

De är charmiga, specialister på retorik och experter på att manipulera. De lovar guld och gröna skogar men skapar psykosocialt lidande och ekonomiskt svinn i mångmiljardklassen. Här är tipsen för att upptäcka en psykopat.

Nu startar Vd-tidningen Premium

Artiklar

Vd-tidningen satsar allt mer på att bli digital. Idag startar vi därför vår premium-tjänst. Under Vd-tidningen Premium kommer våra prenumeranter få exklusiv tillgång till fördjupade nyheter och en digital kunskapsbank på vår sajt, förutom själva magasinet.

Ny bok om konsten att välja rätt chef

Författaren och ledaren Maria Uggelberg har kommit ut med boken ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet”. Boken handlar om hur man förstår vilken typ av ledarskap och företagskultur som råder på ens arbetsplats.

Vintergatan ett stöd i utvecklingen

Den 11 april kommer Cecila Nordén, verksamhetsarkitekt vid IRM, ut med boken ”Vintergatan - din verksamhetskarta” där hon berättar om denna modell för verksamhetsutveckling. En metod som utvecklats tillsammans med TUI och ett trettiotal andra företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här