nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Få fart på jämställdhetsarbetet

Behöver er organisation några goda exempel för att rivstarta jämställdhetsarbetet? I så fall har ni kanske nytta av en färsk bok som innehåller flera konkreta råd.

Allt att vinna – från ord till handling för jämställda arbetsplatser är en bok om lärande exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete. Den är skriven av Ann-Katrine Roth på uppdrag av fackförbundet Unionen som också ger ut boken.

Vinster på flera nivåer

I boken berättar företrädare för Boliden, Coca-Cola, IKEA, Polarbröd och Ramböll om respektive företags aktiva och systematiska jämställdhetsarbete. De delar med sig av sina erfarenheter av ett framgångsrikt jämställdhetsarbete och ger exempel på fördelar och vinster som arbetet leder till på individ-, arbetsplats- och företagsnivå.

I boken beskrivs hur ett aktivt ställningstagande från högsta ledningen, ett tydligt ledarskap och ett systematiskt arbete för jämställdhet har fått positiva effekter för den enskilde arbetstagaren, arbetsmiljön och företagets kompetensförsörjning och lönsamhet.

Vikten av förebilder

Ett tydligt ledarskap tycks vara den bärande kraften i jämställdhetsarbetet. Även om styrdokumenten, den könsuppdelade statistiken och de mätbara målen finns, så betonas ledarskapet och framförallt vd:s ansvar som förebild.

Uppmuntra pappaledighet

Metallföretaget Boliden frågar särskilt män som ska bli föräldrar om de planerar att vara föräldralediga och understryker att de är positivt inställda till detta. Det är viktigt om man vill att fler män ska ta tillvara denna möjlighet.

Sätt konkreta mål

Coca-Cola har mätbara mål för jämställdhetsarbetet, bland annat att fördelningen bland nyanställda ska vara 50 procent kvinnor och 50 procent män. Dessutom ska 20 procent ha annan etnisk bakgrund än svensk.

Planera möten så alla kan vara med

På rådgivningsföretaget Ramböll undviker man att planera sammanträden för tidigt eller för sent på dagen så att även småbarnsföräldrar kan delta i möten. Företaget undviker att beordra övertid för småbarnsföräldrar. Arbetet ska kunna planeras på ett sätt som gör det möjligt för både manliga och kvinnliga medarbetare att gå ner i arbetstid och arbeta deltid för att underlätta balansen mellan privatliv och arbetsliv. Så här säger vd Bent Johannesson i boken: ”Det är en utmaning idag att ha barn, det vet jag själv eftersom jag som morfar också hämtar och lämnar på förskolan.”

Kvinnor är mammalediga för länge

Polarbröds vd Karin Bodin sticker ut hakan med påståendet: ”Det är för många män som är för lite föräldralediga och det är för många kvinnor som är för mycket föräldralediga.” Med det menar hon att Polarbröd och andra företag bör uppmuntra alla pappor att ta för sig mer av familjelivet så att jämställdhet kan nås både hemma och på jobbet.

Förhoppning är från Unionens håll att de intervjuade företagen kan inspirera andra företag och organisationer att höja ambitionsnivån i jämställdhetsarbetet.

Fler nyheter

Slarv med säkerheten för USB-enheter

Det är dåligt ställt med svenskarnas vanor för att skydda sina USB-enheter visar en undersökning beställd av it-företaget Kingston Digital. Hälften av alla yrkesverksamma har inga säkerhetsåtgärder för att skydda dessa – något som kan stå företag dyrt.

Ny bok om Management Innovation

Managementkonsulten Knut Fahlén är aktuell med den nya boken ”Dynamic Management Strategy”. I den lyfter han upp hur företag kan bli mer agila och bättre anpassade till dagens snabbrörliga verklighet. 

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd? Och hur ska det gå till?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här