nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Få familjeföretag överlever generationsskiften

Endast var tionde familjeföretag kommer att kunna drivas vidare av en tredje generation. Det visar en ny rapport från PWC. I de flesta fall är orsaken bristande kommunikation och bristande förtroende mellan föräldrar och barn.

Enligt en rapport från revisionsbolaget PWC är det bara 12 procent av familjeföretagen som finns kvar för tredje generationens familjemedlem att överta. Sannolikheten för att en eventuell sjätte generation tar över familjeföretaget är 1 procent.

För att lyckas med att övervinna ett generationsskifte lyfter rapporten fram tre vanliga hinder som måste överbryggas, för det första generationsklyftan mellan den nuvarande generationen och den kommande generationen.

– Övergången från en generation till en annan har alltid varit ett riskmoment för familjeföretag och är idag större än någonsin. Inte minst till följd av globala megatrender såsom demografiska förändringar, urbanisering, klimatförändringar och ny teknik, säger Henrik Steinbrecher, Global Middle Market Leader på PWC.

Det andra hindret är förtroendeklyftan mellan generationerna. Hela 88 procent av den kommande generationen företagare säger att de måste arbeta ännu hårdare än andra på företaget för att visa vad de går för. En majoritet, 59 procent, anser att den enskilt största utmaningen de står inför är att vinna respekt från sina äldre medarbetare.

Det tredje hindret är kommunikationsklyftan. Det finns nämligen en tendens till att vissa i den äldre generationen överskattar hur väl de drivit verksamheten samtidigt som de underskattar barnens förmåga att göra ett lika bra arbete.

Enligt Henrik Steinbrecher är de företag som i god tid förbereder generationsskiftet ofta de som klarar skiftet bäst. Helst ska förberedelserna ske fem till sju år i förväg och med en tydlig plan för roller, ansvar och tidsramar.

Fler nyheter

Vd:ar underkänner eget cv

En undersökning från Kantar Sifo visar att många vd:ar i svenska företag upplever att deras cv inte räcker till för att de ska kunna ta nästa steg i karriären. Och det är endast knappt hälften som känner att deras nuvarande utbildningsmeriter möter de krav som attraktiva arbetsgivare har i dag.

Flexibilitet behövs för nytänkande

I ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet har studenterna Johanna Lindberg och Adrian Andersson undersökt hur de anställda inom it-konsultbranschen upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll. Deras slutsats är att dessa behöver ha flexibilitet för att kunna hantera de situationer som uppstår och att organisationen därför fått släppa på delar av sin kontroll.

Fem steg för mer jämställda löner

En undersökning som Unionen gjort visar att bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här