nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Få ansvarsmål till domstol

Att en vd eller styrelsemedlem tvingas betala ur egen ficka när de misskött sig hör till ovanligheterna. Inte så konstigt menar advokaten.

Utöver revisorerna har vd och styrelse i ett aktiebolag rättsligt sett ett personligt ekonomiskt ansvar för företagets affärer. Reglerna som definierar det personliga ansvaret finns huvudsakligen i aktiebolagslagens 29 kapitel.

– Reglerna är egentligen relativt tydliga, men så mycket effekt i form av fällande domar har de hittills inte haft, säger Ola Sandersson, advokat på advokatbyrån Vinge.

På rak arm kan han bara dra sig till minnes en enda de senaste åren.

– Då handlade det om en styrelse som överförde hela inkråmet i företaget till ett bolag som var närstående till en av aktieägarna.

Avhållande effekt

Det är istället den avhållande effekten av lagstiftningen som är viktigast menar Ola Sandersson men konstaterar samtidigt att det i avvaktan på ytterligare rättspaxis kan vara svårt att göra gränsdragningar för vart det personliga ansvaret börjar och slutar.

– De rättsfall som ändå nått domstolarna har varit väldigt tydliga fall av oaktsamhet eller uppsåt. Det skulle behövas fler domar som kan fungera som praxis.

Att få ansvars-mål når rätten har också ett annat och mindre juridiskt skäl i form av risken för dålig publicitet.

– Den här typen av frågor är normalt inget man vill skylta med från bolagets sida eftersom det tenderar att stänka på alla inblandade, säger Ola Sandersson.

Fungerar ändå

Ändå anser han att regelverket på det hela taget fungerar bra.

– Emellanåt hörs krav på att reglerna borde skärpas, men i takt med att transparensen i vart fall i större bolag blivit bättre de senaste åren så tror inte jag att det finns något omedelbart behov av det.

Kraven på bland annat skriftliga vd-instruktioner är en av de saker som styrt upp relationen mellan ägare, styrelse och vd tycker Ola Sandersson.

– Men man måste också komma ihåg att det behöver vara tillåtet att göra dåliga affärer och finnas utrymme att ta affärsmässigt motiverade risker, det är en del av företagandet.

Fler nyheter

Sälj inte bara produkter –
ta hand om servicen också

I stället för att sälja produkter går allt fler företag över till att hyra ut produkterna och underhålla dem. Också synen på vad som säljs ändras – från att sälja kaffe till att sälja upplevelser. Nu har två forskare gett ut en bok för att hjälpa företag med "tjänsteresan".

Låt oss behålla mobilen på möten

Krönika

Ja! Vi inför förbud och kontroll, så får vi en innovativ och kreativ kultur. Hur ska jag som vuxen medarbetare känna att mina idéer är viktiga och att jag är en kompetent medarbetare om jag inte ens är betrodd att ha mobilen på ett möte? Ett arbetsverktyg, ofta tillhandahållet av företaget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här