nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Entreprenörer har stark tävlingsinstinkt i barndomen

Det globala riskkapitalföretaget Eight Roads Ventures har genomfört en undersökning bland 300 topp tech entreprenörer i Sverige, Danmark, Frankrike, Spanien och Storbritannien. Den visar bland annat att 62 procent av de svenska entreprenörerna var tävlingsinriktade redan som barn och att 54 procent av dem tycker det är avgörande att behålla kontrollen över sina företag i framtiden.
 

Det europeiska resultatet i undersökningen Decording Ambition visar även att:

– De flesta entreprenörer haft en normal barndom. 69 procent säger att de var skötsamma som barn.

– De följer i föräldrarnas fotspår. 36 procent har föräldrar som också är entreprenörer.

– De flesta börjar tidigt. 75 procent startade sitt första bolag innan de fyllt 30 år.

– Styrelserna kan bli bättre. 38procent svarade “Min styrelse hindrar mig från att göra det jag tycker vi bör göra.”

– Det saknas tillväxtkapital. 44 procent anser att Europa behöver bli bättre på att erbjuda tillväxtkapital för entreprenörer.

– Intresset för börsnotering är stort. 44 procent säger att de siktar på en börsnotering.

– Ambitionsnivån ökar i takt med framgången. Trots att entreprenörerna driver företag med mer än 500 anställda, svarade 51 procent att de inte alls var stolta över vad de åstadkommit.

Till skillnad mot vad många tror är inte europeiska entreprenörer en samling rebeller, utan istället visar undersökningen på en skara som var flitiga elever i skolan, gick vidare till universitet och kom bra överens med sin familj. Majoriteten svarade att inspirationen till att bli entreprenörer kom från personer i deras omgivning.

Undersökningen visar även vilka utmaningar företagsgrundare står inför när deras verksamhet ska växa, bland annat när det gäller att skapa en distinkt företagskultur, få tillgång till kapital samt utbilda konsumenter. Undersökningen visar på att relationen mellan grundare och styrelse inte är helt enkel.

–  Vi hoppas att vi börjat avmystifiera tanken kring ambition så att fler företagsägare vågar satsa på att växa och att de som redan inlett sin resa kan få tillgång till bra och praktiska råd, säger Davor Hebel, Managing Partner och ansvarig för Europe Ventures på Eight Roads.

Han konstaterar att Europa är en geografiskt fragmenterad marknad.

– Men vi fann att entreprenörerna här har mer gemensamt, än saker som skiljer dem åt.  De flesta hade en lycklig barndom, arbetar otroligt hårt och har stått inför liknande utmaningar när deras verksamheter växt. Det är inte enkelt att växa för ett företag i Europa och som ekosystem är det viktigt att vi uppmuntrar fler entreprenörer att dela med sig av sina erfarenheter för att inspirera nästa generation, avslutar Davor Hebel.

Taggar:

Fler nyheter

Svenska företagare har bäst livskvalitet

Sverige toppar ett nytt europaindex om livskvalitet som Swedbank och sparbankerna har tagit fram som ett mått för att mäta livskvalitet för företagare i Europa. Detta framför sina kollegor i Norge, på Cypern och i Finland. Men den allmänna bilden av hur det är att vara företagare i Sverige framstår som betydligt mer negativ, och företagandet i Sverige är också bland det lägsta i Europa.

Vd:ar underkänner eget cv

En undersökning från Kantar Sifo visar att många vd:ar i svenska företag upplever att deras cv inte räcker till för att de ska kunna ta nästa steg i karriären. Och det är endast knappt hälften som känner att deras nuvarande utbildningsmeriter möter de krav som attraktiva arbetsgivare har i dag.

Flexibilitet behövs för nytänkande

I ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet har studenterna Johanna Lindberg och Adrian Andersson undersökt hur de anställda inom it-konsultbranschen upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll. Deras slutsats är att dessa behöver ha flexibilitet för att kunna hantera de situationer som uppstår och att organisationen därför fått släppa på delar av sin kontroll.

Fem steg för mer jämställda löner

En undersökning som Unionen gjort visar att bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här