nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Entreprenörer föder fler innovationer

Entreprenörer står bakom drygt hälften av alla svenska innovationer. Trots det lämnas entreprenörskapet utanför en stor del av policyagendan, konstateras i en ny rapport.

Entreprenöriellt handlande, snarare än universitetsforskning, ligger bakom en majoritet av svenska innovationer. Det visar en genomgång av Swinno, en databas över svenska innovationer. Drygt hälften av alla innovationer föds i samverkan med kunder och omvärld för att producera bättre, billigare eller i en ny marknadsnisch. På längre sikt är dessutom tillväxten högre i företag som arbetar med marknadsdrivna innovationer.

Författaren till rapporten framhåller att målet med innovationspolitiken bör vara god utbildning, förbättrad matchning på arbetsmarknaden, samt ett idogt arbete med skatter och regler för att flera ska ha drivkrafter att vilja arbeta med morgondagens lösningar.

– Många politiska initiativ syftar till att stärka innovationsklimatet, senast regeringens Innovationsråd. Men det handlar inte om hur det offentliga kan planera fram innovationer genom riktade insatser. Fokus bör ligga på breda reformer istället för på selektiva åtgärder, säger författaren Johan P Larsson, ekon dr Entreprenörskapsforum och JIBS i en kommentar till rapporten.

Läs hela rapporten, Innovation utan entreprenörskap?

 

Fler nyheter

Vintergatan ett stöd i utvecklingen

Den 11 april kommer Cecila Nordén, verksamhetsarkitekt vid IRM, ut med boken ”Vintergatan - din verksamhetskarta” där hon berättar om denna modell för verksamhetsutveckling. En metod som utvecklats tillsammans med TUI och ett trettiotal andra företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här