nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Rekrytera rätt chefer. Kvinnlig chef framför medarbetare
Kvinnors sätt att leda skapar mer engagemang vilket i sin tur ökar lönsamheten visar en ny undersökning. FOTO: Shutterstock

Engagerande chef ger ökad lönsamhet – så rekrytera rätt

Rätt chefer ökar både engagemang och lönsamhet. Men tyvärr befordras konsekvent fel personer till chefer vilket i stället leder till minskad produktivitet och hög personalomsättning. Det visar amerikanska Gallup som pekar på vad som kan göras för att rekrytera rätt chefer.

Enligt Gallups undersökning från april 2015 har hälften av amerikanerna någon gång sagt upp sig på grund av en dålig chef. Och resultaten går igen över hela världen. Slutsatserna som Gallup drar baseras nämligen på undersökningar i 195 länder.

Företaget beskriver de fem viktigaste punkterna att tänka på.

1. En majoritet av cheferna är fel för sin roll

Den kanske viktigaste faktorn i felrekryteringen är redan känd: att det är vanligt att befordra någon till chef för att personen är en duktig på något helt annat, som att vara en bra säljare, läkare, ekonom etcetera.

Enligt Gallups studier leder det här fel i 80 procent av fallen. Företag målar in sig i ett hörn genom att ha chefsrollen som den enda naturliga befordringsvägen.

2. Fem talanger hos en idealisk chef

De chefer i undersökningen som har bäst resultat på att skapa engagemang, lojalitet, produktivitet, vinst och hög servicenivå, hade fem talanger gemensamt:

  • De motiverar medarbetarna.
  • De ser till att övervinna hinder.
  • De skapar en ansvarstagande kultur.
  • De bygger förtroliga relationer.
  • De fattar välgrundade, opartiska beslut som gynnar gruppen och organisationen.

Ungefär en av tio personer har de här talangerna, men ytterligare två av tio har några av de här kvalitéerna och kan coachas till att bli bra chefer. De här chefstalangerna finns i organisationerna och det gäller att leta upp dem.

3. Chefer har störst påverkan på engagemang

Studien visar att engagemang hos medarbetarna till 70 procent beror på chefen. Ökat engagemang påverkar i sin tur alla faktorer som ger långsiktig lönsamhet.

Gallup har studerat engagemang sedan 1990-talet och det återkommande resultatet är att företag med glada och engagerade medarbetare levererar bättre resultat än andra både vad gäller sjukfrånvaro, personalomsättning, innovation och produktivitet.

4. Kvinnor skapar mer engagemang

Kvinnliga chefer genererar i snitt 6 procentenheter högre engagemang. Av tolv frågor som används för att mäta engagemang så sätter medarbetare till kvinnliga chefer högre värden på elva av dem jämfört med medarbetare som har en manlig chef.

Kvinnorna ger medarbetarna utmanande arbetsuppgifter, visar uppskattning och engagerar sig i att skapa ett bra klimat mellan kollegorna.

5. Fokusera på styrkor, inte svagheter

Att som chef fokusera på medarbetarnas starka sidor i stället på det de brister i ökar engagemanget kraftigt. Engagemanget ökar också av att skapa goda relationer och på olika sätt interagera med medarbetarna dagligen.

Källa: Fastcompany.com

Du hittar rapporten State of the American manager här.

Fler nyheter

Jobbsökande vill ha snabbt svar

En undersökning som rekryterings- och bemanningsföretaget TNG gjort bland 1 500 jobbsökande visar att 86 procent av dem önskar svar så fort det är möjligt om de inte är aktuella i en rekryteringsprocess. Trots att beskedet är negativt.

Framstegsmål kräver engagemang

Alltför många medarbetare på svenska företag ges inte bra förutsättningar att bli engagerade i sina jobb. Därmed går många företag miste om framsteg som kan uppnås genom en fantastisk potential som faktiskt finns hos medarbetare att kunna vara proaktiva, problemlösande, kreativa och uthålliga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här