nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Shutterstock

Dom om styrelseuppdrag skapar rättsosäkerhet

Nyligen kom Högsta förvaltningsdomstolens dom som begränsade möjligheten att fakturera styrelsearvode via eget bolag. Det innebär att styrelsearvoden nu endast undantagsvis kan beskattas via ett eget aktiebolag.

Domen har medfört att Skatteverket som tidigare tillåtit bolagisering av styrelseuppdrag nu ändrat sin ”administrativa praxis” som antogs från 2009. De uttalar att ”Detta gäller oavsett om fakturering sker via juridisk person eller enskild näringsverksamhet.”.

Till vilket inkomstslag styrelsearvodena ska hänföras avgörs av kriterierna för näringsverksamhet, vinstsyfte, varaktighet och självständighet. För den som har många styrelseuppdrag är det därmed möjligt att arvodena ska ses som inkomst av näringsverksamhet. Detta avgörs främst av självständigheten gentemot uppdragsgivaren.

Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult menar att skatteverkets tolkning leder till rättsosäkerhet. Han anser att när det gäller frågan om räckvidden av domen för verksamheter som bedrivs med tillämpande av förvärvade kunskaper, till exempel läkare, advokat och redovisningskonsult torde denna typ av verksamhet normalt inte kunna anses vara av sådan personlig art att den inte kan bedrivas av ett aktiebolag.

– Visserligen innehåller den i visst mått ett personligt moment, den ene kan till exempel vara bättre än den andre. Detta är dock något som präglar alla yrken och bolagisering kan därför fortsatt ske för varje yrke som kan bedrivas på i huvudsak likartat sätt av den som har erforderlig utbildning för det, säger Urban Rydin.

En avgörande omständighet för Högsta Förvaltningsdomstolens bedömning är att styrelseuppdrag bara kan utföras av fysiska personer. Detta har också väckt frågan om vad som gäller för revisionsuppdrag. I mindre aktiebolag, utses normalt en fysisk person till revisor. Emellertid kan ett registrerat revisionsbolag utses till revisor. Detta talar för att bolagisering bör kunna tillåtas för samtliga revisorsuppdrag. En likartad situation gäller för fastighetsmäklare.

– Jag kan inte se några bärande skäl för att förhindra såväl styrelseledamöter som vissa andra yrkesutövare med verksamhet av personlig art att kunna bolagisera sina verksamheter. Frågan borde vara okontroversiell både ur politisk och skattesystematisk synvinkel varför en snabb lagändring bör genomföras, avslutar Urban Rydin.

Fler nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här