nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Shutterstock

Dom om styrelseuppdrag skapar rättsosäkerhet

Nyligen kom Högsta förvaltningsdomstolens dom som begränsade möjligheten att fakturera styrelsearvode via eget bolag. Det innebär att styrelsearvoden nu endast undantagsvis kan beskattas via ett eget aktiebolag.

Domen har medfört att Skatteverket som tidigare tillåtit bolagisering av styrelseuppdrag nu ändrat sin ”administrativa praxis” som antogs från 2009. De uttalar att ”Detta gäller oavsett om fakturering sker via juridisk person eller enskild näringsverksamhet.”.

Till vilket inkomstslag styrelsearvodena ska hänföras avgörs av kriterierna för näringsverksamhet, vinstsyfte, varaktighet och självständighet. För den som har många styrelseuppdrag är det därmed möjligt att arvodena ska ses som inkomst av näringsverksamhet. Detta avgörs främst av självständigheten gentemot uppdragsgivaren.

Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult menar att skatteverkets tolkning leder till rättsosäkerhet. Han anser att när det gäller frågan om räckvidden av domen för verksamheter som bedrivs med tillämpande av förvärvade kunskaper, till exempel läkare, advokat och redovisningskonsult torde denna typ av verksamhet normalt inte kunna anses vara av sådan personlig art att den inte kan bedrivas av ett aktiebolag.

– Visserligen innehåller den i visst mått ett personligt moment, den ene kan till exempel vara bättre än den andre. Detta är dock något som präglar alla yrken och bolagisering kan därför fortsatt ske för varje yrke som kan bedrivas på i huvudsak likartat sätt av den som har erforderlig utbildning för det, säger Urban Rydin.

En avgörande omständighet för Högsta Förvaltningsdomstolens bedömning är att styrelseuppdrag bara kan utföras av fysiska personer. Detta har också väckt frågan om vad som gäller för revisionsuppdrag. I mindre aktiebolag, utses normalt en fysisk person till revisor. Emellertid kan ett registrerat revisionsbolag utses till revisor. Detta talar för att bolagisering bör kunna tillåtas för samtliga revisorsuppdrag. En likartad situation gäller för fastighetsmäklare.

– Jag kan inte se några bärande skäl för att förhindra såväl styrelseledamöter som vissa andra yrkesutövare med verksamhet av personlig art att kunna bolagisera sina verksamheter. Frågan borde vara okontroversiell både ur politisk och skattesystematisk synvinkel varför en snabb lagändring bör genomföras, avslutar Urban Rydin.

Fler nyheter

Få har möjlighet att träna på arbetstid

En ny undersökning visar att fyra av tio personer i Sverige säger att de är i dålig fysisk form och fler är bekymrade över sin egen hälsa. Trots det visar även undersökningen att många arbetsgivare inte prioriterar personalens hälsa. Endast var tionde person uppger att de får träna på arbetstid.

Sveriges Friskaste Företag

Byggmästar’n i Skåne har tilldelats utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2018. Byggföretaget med huvudkontor i Helsingborg och med en omsättning på nästan en miljard kronor har integrerat arbetsmiljöarbetet i hela verksamheten och sätter ett likhetstecken mellan kvalitet i kundleveransen och medarbetarnas utveckling och hälsa.

7 steg till en förbättringskultur

Att arbeta med ständiga förbättringar är nödvändigt i de flesta organisationer. Men hur får man till den rätta glöden hos medarbetarna? Hur bygger man som ledare en kultur av ständiga förbättringar?
– Gör det så enkelt som möjligt. Teorier och modeller i all ära – men det är vad man gör i vardagen som spelar roll, säger ledarutvecklaren Ola Ljunggren Bergeå.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här