nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Detta lärde jag mig av Gunnar

För många år sedan jobbade som maskinoperatör i en mellanstor industri. Arbetet var synnerligen monotont och vi jobbade tvåskift. Maskinoperatörerna stod allra lägst i rang, fast vi fick hela verksamheten att rulla på – bokstavligen. Med gaffatejp, samarbete och livlig fantasi löste vi de mest invecklade produktionsproblem.

Ett snäpp över oss härskade montörerna. De var alla män och hade absolut makt över kullager, skruvar, maskiner och materialbyten. De tog sig friheter, maskade en hel del – och fyllde alltid i produktionsprotokollen så att de själva skulle framstå som oerhört effektiva och därmed få lite bonus.

Det var vattentäta skott mellan produktion och administration och mellan ”pappersskyfflarna” och sälj. Gränsdragningen var outtalad, men lika orubblig som hade det varit ett elfte budord.

Stämningen var ganska hård, jargongen likaså. Det rådde eviga strider mellan dag- och nattskift. Konflikterna var många. Alla tycktes leta fel som de kunde tillskriva någon annan. Kvaliteten på det vi tillverkade var….sådär. Det var mycket makulaturer och oroväckande många returer.

Så ersattes vår vd med en ny – Gunnar.
Gunnar kom ner till oss på golvet på sin första dag och sa: ”Det är ni som ser till ett det här företaget lever vidare, nu vill jag veta hur ni tycker det går och vad vi kan göra för att det ska gå ännu bättre”.
Först blev det tyst. Sedan kom en flodvåg av klagomål, besvikelser, frustrationer och uppdämt gnäll.
Gunnar stod kvar. Jag minns honom så väl. En liten försynt man med nystruken vit skjorta och vänliga ögon.

Efter ett tag kom idéerna och diskussionerna kring kvalitetsproblemen och hur vi skulle kunna komma runt produktionsbortfallen och ändå hålla god kvalitet.
Gunnar stod kvar.

Efter en vecka flyttade Gunnar ner från andra våningen och satt med oss i produktionen. Varje dag gjorde han små utflykter i verksamheten – frågade, samtalade, samlade idéer och åsikter. Berömde. Tackade. Uppmuntrade. Kom med konstruktiv kritik.

Ja, det finns en lärdom i detta. Både om ledarskap och om kommunikation. Men jag är inte mycket för att skriva andra på näsan. Istället konstaterar jag att företaget finns kvar idag och att det vuxit och expanderat oavkortat de senaste 30 åren.
Och att Gunnar är kvar.

Fler nyheter

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Genom att förstå betydelsen av psykologiska kontrakt kan arbetsgivare utveckla ett medvetet och strategiskt relationsinriktat ledarskap. 

Expertens 7 råd om förändringsledning

Småprat skapar förtroende

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här