nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Martin Linder

Det här skapar stress på jobbet

En ny undersökning visar att drygt fyra av tio privatanställda tjänstemän har övervägt att byta jobb för att nå en bättre balans mellan arbete och fritid.

Den aktuella undersökningen har Novus gjort på uppdrag av Unionen.

– Det är orimligt att man ska behöva byta jobb för att minska sin stress, säger Martin Linder ordförande i Unionen.

Läs mer: Jobbstressen ökar i Sverige

I undersökningen uppgav kvinnliga tjänstemän och tjänstemän i åldern 30-49 år så många som hälften av de tillfrågade att de vill byta jobb på grund av stress.

– Arbetsgivare måste ta itu med stressproblem innan medarbetare väljer att byta arbetsplats. Kompetenta medarbetare är företagens främsta tillgång och för arbetsgivare blir det kostsamt att rekrytera och lära upp nya medarbetare, konstaterar Martin Linder.

Läs mer: Binära ljud minskar stressnivån på jobbet

I undersökningen uppger fyra av tio tjänstemän att arbetsgivaren regelbundet undersöker risker som orimlig arbetsbelastning och ohälsosam arbetstidsförläggning på arbetsplatsen. Lika många anser att deras chef inte gör något åt problem med stress och ohälsosamma arbetstider.

 – Chefer och ledare måste inse att det inte räcker med att undersöka arbetsmiljön. Man måste agera. Arbetsgivare ska ha en plan för hur man ska åtgärda problemen och sedan följa upp resultatet, säger Martin Linder.

Av de tjänstemän som svarar att de inte hade planer på att byta jobb uppger sex av tio att arbetsplatsen har riktlinjer för hur man minskar stress på arbetsplatsen.

– Det lönar sig att ta itu med arbetsmiljöproblem som skapar stress på jobbet. Arbetsplatser där människor mår bra är attraktiva arbetsgivare, menar Martin Linder.

Listan över vad som skapar stress på jobbet

1. Hög arbetsbelastning (85 %)

2. Otydlighet i ansvar, mandat och befogenheter (45 %)

3. Bristande ledarskap (41 %)

4. Omorganisationer (37 %)

5. Förväntningar om ständig nåbarhet (20 %)

6. Psykiskt påfrestande arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden (18 %)

7. Annat (5 %)

8. Kränkande särbehandling/mobbing (4 %)

Källa: Unionens Arbetsmiljöbarometer år 2018. 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här