nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Det gyllene ordet som motiverar dina medarbetare

Vill du att dina medarbetare ska arbeta längre? Lösa fler problem på korrekt sätt? Bli mindre trötta av sina arbetsuppgifter? Här är det magiska ordet som leder dit.

Människor är sociala varelser som vill och mår bättre av att tillhöra en grupp. Och visst finns det ofta gemensamma mål för avdelningar och team i organisationen, men trots detta känner sig många ensamma i sin arbetsvardag. Det skriver Heidi Grant Halvorson som arbetar på Motivation Science Center, vid Columbia University för sajten Harvard Business Review.

Hon menar att ökad teamkänsla är den största potentialen på arbetsplatsen och hänvisar till en studie från Stanford University som visar att medarbetare behöver få känna att de arbetar i en grupp, även om de tekniskt sett inte gör det. För att lyckas ska man som arbetsgivare använda sig av ordet ”tillsammans”.

I studien fick deltagarna först mötas i små grupper för att sedan skiljas åt och lösa svåra pussel på egen hand. Deltagarna i en grupp fick höra att de arbetade på sin uppgift tillsammans med andra även om de satt i separata rum, och att de kunde skicka eller ta emot tips från andra gruppmedlemmar för att lösa pusslet. Den andra gruppen fick inte höra någonting om att arbeta tillsammans och tipsen de fick ge eller ta emot kom från forskare.

Ordet tillsammans visade sig ha stor effekt. De i gruppen som fick känslan av att tillhöra ett team arbetade 48 procent längre tid, löste fler problem på korrekta sätt och kom bättre ihåg sitt arbete. De kände sig också mindre trötta av sina arbetsuppgifter.

Ordet tillsammans är en kraftfull signal till hjärnan menar Heidi Grant Halvorson. Det fungerar som en belöning, signalerar tillhörighet, att man är sammankopplad med andra människor och att du kan lita på att de som arbetar med dig strävar mot samma mål. Vd:ar och chefer borde använda sig av detta ord långt mer än de gör, använda det som en ständig påminnelse om att medarbetarna inte är ensamma och därmed motivera dem så att de kan prestera sitt bästa, skriver Heidi Grant Halvorson.

Fler nyheter

De fick utmärkelsen Årets VD

Utmärkelsen Årets VD har nu delats ut. Vinnare i kategorin stora företag är Ola Serneke, Serneke Group AB. Årets VD i kategorin mellanstora företag är Katarina Sjögren Petrini, Ticket Leisure Travel AB. I kategorin små företag vann Katarina Walter, Antrop AB. Priset till Årets Unga VD, som inte får vara äldre än 30 år, gick till Joachim Lindström, Ideal of Sweden AB.

Ny bok för ledare som vill stoppa korruption

I boken ”Att vilja göra rätt - 9 steg för ledare att stoppa korruption” ger konsulten Lars Björklund konkreta tips kring antikorruptionsarbete på ledarnivå.
– Vi har en stor brist på ledarskap och för mycket fokus på regler. Det är chefens agerande som är helt avgörande för etiken i organisationerna, säger han.

4 saker som ledaren kan göra för att lyckas med säkerheten

En undersökning från säkerhetskonsulten Dupont Sustainable Solutions, där de främst frågat toppchefer från 80 stora globala företag, visar att ett engagerat ledarskap är det viktigaste för ett företag att lyckas med säkerheten. Därefter kommer riskhantering och riskbedömning. Samtidigt visar studien att ledarskapet ofta har stora brister.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här