nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Destruktiva chefer skadar arbetsmiljön

Bild Susanne Tafvelin
Susanne Tafvelin, forskare vid Umeå Universitet.

En chef med destruktiva ledaregenskaper kan ställa till stor skada på en arbetsplats. Men vad beror den sortens beteenden på? Och hur kan man förhindra att problemen uppstår? Det är frågor som forskaren Susanne Tafvelin och hennes forskargrupp vid Umeå universitet ska undersöka.

Flera studier har på senare tid visat att destruktiva ledare är betydligt vanligare än man tidigare trott. Av en norsk studie som presenterades för något år sedan framgår att åtta av tio anställda blivit utsatta för destruktivt ledarskap enbart under det senaste halvåret.

– Även om det inte gjorts någon prevalensstudie om förekomsten på svenska arbetsplatser kan vi ändå konstatera att destruktivt ledarskap inte är något marginellt problem. Dessutom har det visat sig att negativa ledarbeteenden ger mer skada än vad positiva ger nytta. En frånvarande eller argsint chef kan leda till att medarbetare blir sjukskrivna eller väljer att sluta, säger Susanne Tafvelin, docent i psykologi vid Umeå universitet.

Tillsammans med några forskarkollegor ska hon under tre års tid undersöka förekomsten av destruktivt ledarskap på svenska arbetsplatser, men även vilka orsaker som ligger bakom samt vad som kan göras för att problemen inte ska uppstå. Forskningsprojektet finansieras av Afa Försäkring som anslagit drygt 3,1 miljoner kronor.

Läs även: Så upptäcker du en psykopat.

Tidigare studier har visat att det finns ett svagt samband mellan personlighet och destruktiva ledaregenskaper. Forskarnas hypotes är alltså att det finns andra faktorer än chefernas personlighet och förhållningssätt som ligger bakom.

– Det kan vara så att en destruktiv ledare har svårt att reglera känslor som har med stress att göra. Och då är frågan vilka faktorer i arbetsmiljön som bidrar till att chefer blir stressade. Därför finns det skäl att titta på ledarskapet i ett större perspektiv än bara chefen som individ, förklarar Susanne Tafvelin.

Enligt Susanne Tafvelin kan det handla om sådana saker som hög arbetsbelastning, orättvisor, begränsat stöd uppifrån och medarbetare som inte presterar eller saknar motivation som utlöser stressreaktionen.

– Om man då är en person som har svårt att hantera stress är det lätt att ett destruktivt beteende kryper fram. Chefen får svårt att hantera omständigheterna, säger hon.

Läs även: Alla chefer är inte psykopater.

Inom forskningen skiljer man på aktivt destruktiva chefer som får känslomässiga utbrott, och passivt destruktiva som håller sig undan och undviker att ta beslut. Det har visat sig att de passiva är betydligt vanligare och dessutom ställer till större skada än de aktiva.

– Som psykolog och praktiker hoppas jag att den kunskap vi får fram ska ligga till grund för åtgärder som ska kunna användas för att förebygga att de här typerna av ledarbeteende uppstår, säger Susanne Tafvelin.

Studien blir den första i sitt slag i Sverige och kommer att inledas i början av 2019. Susanne Tafvelin och hennes kollegor kommer bland annat att skicka ut enkäter till chefer och medarbetare inom olika sektorer i privat näringsliv, stat, kommun och landsting för att få en så bred bild av problemet som möjligt.

Läs även: Fem kännetecken på en destruktiv chef.

Fler nyheter

Kompetensprogram lockar talanger

En undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av SSE Executive Education visar att företag som erbjuder ett strukturerat program för kompetensutveckling har mer än sextio procents större chans att locka talanger än andra arbetsgivare. Trots det är detta något som sex av tio företag saknar.

Hur kan vd:n förstå medarbetarna?

Varför beter sig medarbetarna som de gör? Detta kan man få en del svar på genom att ta del av den senaste forskningen inom OBM, Organizational Behavior Management vilket presenteras av psykologen Leif E. Andersson i en ny bok.

Extra semester till de som tränar

Sjukfrånvaron sjönk med 30 procent när personalen hos Bostads AB Mimer i Västerås erbjöd extra semester om de tränade. Detta erbjudande fick de för två år sedan och utvärderingen talar sitt tydliga språk. Personalen har blivit friskare. 

Den svåra konsten att delegera

Psykologen Frans Kocken, som har sina rötter i Nederländerna och som sedan 2006 arbetar som organisationskonsult i Sverige, har sett många exempel på företag där vd:n inte delegerar tillräckligt mycket utan istället väljer att göra alltför mycket själv. Han har många tips att förmedla till vd:ar som brottas med detta problem.

Ökad efterfrågan på rådgivning

Idag lägger var tredje redovisningsbyrå i Sverige mer tid på rådgivning än för två år sedan och ännu fler tror att efterfrågan på rådgivning kommer att fortsätta öka. Samtidigt har varannan byrå inte vidtagit några åtgärder för att möta utvecklingen, visar en färsk undersökning från Visma.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här