nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto Thomas Dimming.
Thomas Dimming är krönikör i Vd-tidningen.

Den säkra eller osäkra affären

2019 är i full gång och som vd vet du tre saker med säkerhet om ditt företags affärsläge i år: dina affärer kan delas in i svarta, röda och gröna affärer.

2019 är i full gång och som vd vet du tre saker med säkerhet om ditt företags affärsläge i år: viss del av er affär under 2019 betraktar ni i ledningen som ”säker”, låt oss kalla den er svarta affär. Pengarna är nästan på banken. Kontrakt löper med nöjda kunder och trygg leverans. Medan en annan del av er affär är ”i riskzonen”, låt oss kalla den er röda affär. Den präglas av många osäkerhetsfaktorer innan intäkten, lönsamheten och kundnöjdheten är säkrad. Ytterligare en del av er affär under 2019 kommer vara ”ny”, låt oss kalla den er gröna affär. Den ska uppstå från nya affärsmöjligheter, nya kunder, nya tjänster och produkter, men för att dessa ska realiseras måste idéer kläckas och ansvar tas för genomförande.

Som vd vet du också att ”gapet mellan borde och gjorde” kan vara den avgörande skillnaden mellan hur lönsam er svarta affär blir, hur stor del av röda affär som ni lyckas säkra under året och hur stor del av den potentiella gröna affären ni lyckas ro i hamn. Av erfarenhet vet du också att det där ”gapet mellan borde och gjorde” avgörs av vilket engagemang ledare och medarbetare känner för sina arbetsuppgifter och företagets mål. Skillnaden mellan ledare och medarbetare som bara gör minsta möjliga insats och de som med engagemang gör sitt bästa, kommer troligen vara den mest avgörande faktorn för vilka nya resultat ni kan få i alla tre delar av er affär under 2018.

Som vd bör du ställa dig tre frågor inom respektive den svarta, röda och gröna affären: varför behövs engagemang, vad kan väcka engagemanget och vad kan släcka engagemanget? Här får du buljongen från mina erfarenheter att koka din egen soppa på under 2018.

”Den svarta – säkra affären”

a) Varför behövs engagemang? För att säkra fortsatt kundlojalitet genom att infria och överträffa förväntningar, men samtidigt affärsmässigt optimera lönsamhet och effektivitet genom ständiga interna förbättringar.

b) Hur kan engagemang väckas? Genom mätbara förbättringsmål med tydliga syften, löpande uppföljning, tydliga prioriteringsbeslut och hög grad av involvering av medarbetare så individuellt ägandeskap uppstår.

c) Vad kan släcka engagemanget? Kortsiktighet, otydlighet, detaljstyrning och bristande kundfokus, det vill säga för mycket inifrån-och-ut-perspektiv, snarare än utifrån-och-in-perspektiv kan urholka vilket engagemang som helst som finns för den svarta affären.

”Den röda – affärer i riskzonen”

a) Varför behövs engagemang? För att rädda kundrelationer och kunna erbjuda högre värdeskapande än konkurrenter.

b) Hur kan engagemang väckas? Genom fokus på kundvärden som riskerar att förloras och kopplingen till det egna företagets mission och vision att skapa dessa värden. Genom ledarskap som skapar tydlighet, tillförsikt, trygghet och förtroende trots osäkerhetsfaktorer på marknaden.

d) Vad kan släcka engagemanget? Rädslor, hot och bristande tillit kommer garanterat att lamslå och passivisera både medarbetare och ledare.

”Den gröna – möjliga affären”

a) Varför behövs engagemang? För att utforska, utmana, skapa och transformera affären så den framtidsäkras.

b) Hur kan engagemang väckas? Genom att ge ledare och medarbetare möjlighet att vara kreativa, problemlösande och proaktiva. Genom att utforma roller utifrån styrkor, intressen och förmågor i en miljö som är tillåtande och trygg.

c) Vad kan släcka engagemanget? Bristande frihet och begränsande mål för företaget. Att inte uppmuntra experimenterande och se misslyckanden som värdefulla erfarenheter och en investering.

Du som vd kan alltså verkligen främja engagemang för nya resultat 2018, men du kan lika lätt släcka engagemanget. Låt 2018 bli året då ditt företag gör stora framsteg med att skapa en mer engagerande arbetsplats och därmed få skörda frukterna av ökat engagemang: ökad kundnöjdhet, tillväxt och lönsamhet.

Etiketter:

Fler nyheter

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Digitalisering suddar ut gräns mellan arbete och familjeliv

I en ny studie som forskare vid tre svenska universitet gjort visas att den ökade användningen av digital teknik på ett grundläggande sätt påverkat organisering av arbete och i förlängningen även arbetsförhållanden i dagens arbetsliv. Utvecklingen har bidragit till att tidigare tydliga gränser mellan arbete och övrigt liv suddats ut.

5 tips till en ny chef

Med chefsrollen följer många nya uppgifter och nya utmaningar att bita i. It-företaget Flex Applications har sammanställt 5 tips till en ny chef.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här