nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien

De vann Konkurrensverkets uppsatstävling

Studenterna Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien vid Handelshögskolan i Stockholm vann Konkurrensverkets uppsatstävling 2017 i klassen ekonomi. Deras ämne är avregleringen av apoteksmarknaden och vilka effekter den har fått för prisutvecklingen på läkemedel.

Studenternas ingång till studien var att priset på läkemedel ökat sedan marknaden liberaliserats. Studenterna jämförde prisutvecklingen mellan olika län och hur den skiljde sig åt beroende av graden av konkurrens. Deras slutsats var att det fanns tecken på marknadsmakt men att marginalerna inte verkade vara omotiverade.

Juryns motivering;

”Uppsatsen undersöker hur konkurrens påverkar apotekens priser på icke receptbelagda läkemedel. Frågeställningen är enkel men som uppsatsen pedagogiskt visar kräver den betydande metodologisk sofistikation för att besvaras på ett vederhäftigt sätt. Uppsatsen är i sitt genomförande, slutsatser, empirisk metod, teoretiska medvetenhet och forskningsanknytning alltigenom föredömlig.”

Efter examen har Karin Fura flyttat tillbaka till Nederländerna och arbetar som Business Analyst inom flygbranschen medan Elsa Horn af Rantzien, har en tjänst som Business Controller på H & M.

I klassen juridik gick priset till Hanna Svensson student vid Stockholms universitet. Hennes uppsats handlar om hyresavtal och offentlig upphandling.

Juryns motivering:

”En mycket bra genomgång av rättsläget i ett komplicerat och angeläget problemområde. Författaren diskuterar på ett föredömligt sätt hur olika rättsområden, inklusive hyresrätt, kan inverka på bedömningen av om ett visst undantag från upphandlingsreglerna är tillämpligt. Uppsatsen visar på ett mycket bra sätt hur anknytningen till civilrätt kan användas för att lösa ett upphandlingsrättsligt problem.”

Fler nyheter

Hur får man det roligare på jobbet?

Den 22 september kommer Ami Hemviken, som utsågs till Årets Talare 2017, ut med med sin debutbok "Le! Det är inte tanken som räknas." Boken handlar om hur man med större medvetenhet och små förändringar av sitt sätt att agera kan få det roligare på jobbet - samtidigt som man bidrar till en mer kreativ och framgångsrik arbetsplats.

Handelns bästa företag korade

Under eventet Retail Awards delade Svensk Handel och branschtidningen Market ut tolv priser. Det nya priset Årets Arbetsgivare gick till Synoptik och utmärkelsen Årets Ledare tilldelades Synsams vd Håkan Lundstedt.

3 tips på fokuserat arbete hemifrån

I en artikel i Harvard Business Review tar time management-coachen Elizabeth Grace Saunders upp frågan om hur man håller sig fokuserad när man arbetar hemifrån. Hon har sett att de personer som är mest fokuserade och effektiva när de arbetar hemifrån är de som kan sätter tydliga gränser så att de kan få jobbet gjort.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här