nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien

De vann Konkurrensverkets uppsatstävling

Studenterna Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien vid Handelshögskolan i Stockholm vann Konkurrensverkets uppsatstävling 2017 i klassen ekonomi. Deras ämne är avregleringen av apoteksmarknaden och vilka effekter den har fått för prisutvecklingen på läkemedel.

Studenternas ingång till studien var att priset på läkemedel ökat sedan marknaden liberaliserats. Studenterna jämförde prisutvecklingen mellan olika län och hur den skiljde sig åt beroende av graden av konkurrens. Deras slutsats var att det fanns tecken på marknadsmakt men att marginalerna inte verkade vara omotiverade.

Juryns motivering;

”Uppsatsen undersöker hur konkurrens påverkar apotekens priser på icke receptbelagda läkemedel. Frågeställningen är enkel men som uppsatsen pedagogiskt visar kräver den betydande metodologisk sofistikation för att besvaras på ett vederhäftigt sätt. Uppsatsen är i sitt genomförande, slutsatser, empirisk metod, teoretiska medvetenhet och forskningsanknytning alltigenom föredömlig.”

Efter examen har Karin Fura flyttat tillbaka till Nederländerna och arbetar som Business Analyst inom flygbranschen medan Elsa Horn af Rantzien, har en tjänst som Business Controller på H & M.

I klassen juridik gick priset till Hanna Svensson student vid Stockholms universitet. Hennes uppsats handlar om hyresavtal och offentlig upphandling.

Juryns motivering:

”En mycket bra genomgång av rättsläget i ett komplicerat och angeläget problemområde. Författaren diskuterar på ett föredömligt sätt hur olika rättsområden, inklusive hyresrätt, kan inverka på bedömningen av om ett visst undantag från upphandlingsreglerna är tillämpligt. Uppsatsen visar på ett mycket bra sätt hur anknytningen till civilrätt kan användas för att lösa ett upphandlingsrättsligt problem.”

Fler nyheter

Världens 25 bästa företag

Etta på världsrankingen över de organisationer som lyckats bäst med att vara ett "Great Place to Work" blev tre företag från USA. Etta kom Salesforce, tvåa blev Hilton och trea Mars.

Kunskap viktigt för dagens vd:ar

Hur har vd-rollen förändrats de senaste 45 åren? Detta ämne har två studenter vid Högskolan Skövde gjort en djupdykning i. Deras slutsats är att kunskapsrollen är något som man inte talade om då men som dagens vd:ar lägger stor vikt vid.

Framtidens ledare behöver spelsinne

Predrag Petrovic, hjärnforskare vid Karolinska Institutet, har under många år studerat hur hjärnan fungerar hos toppspelare i fotboll. Han menar att det är liknande egenskaper som man kan finna hos bra ledare inom näringslivet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här