nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien

De vann Konkurrensverkets uppsatstävling

Studenterna Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien vid Handelshögskolan i Stockholm vann Konkurrensverkets uppsatstävling 2017 i klassen ekonomi. Deras ämne är avregleringen av apoteksmarknaden och vilka effekter den har fått för prisutvecklingen på läkemedel.

Studenternas ingång till studien var att priset på läkemedel ökat sedan marknaden liberaliserats. Studenterna jämförde prisutvecklingen mellan olika län och hur den skiljde sig åt beroende av graden av konkurrens. Deras slutsats var att det fanns tecken på marknadsmakt men att marginalerna inte verkade vara omotiverade.

Juryns motivering;

”Uppsatsen undersöker hur konkurrens påverkar apotekens priser på icke receptbelagda läkemedel. Frågeställningen är enkel men som uppsatsen pedagogiskt visar kräver den betydande metodologisk sofistikation för att besvaras på ett vederhäftigt sätt. Uppsatsen är i sitt genomförande, slutsatser, empirisk metod, teoretiska medvetenhet och forskningsanknytning alltigenom föredömlig.”

Efter examen har Karin Fura flyttat tillbaka till Nederländerna och arbetar som Business Analyst inom flygbranschen medan Elsa Horn af Rantzien, har en tjänst som Business Controller på H & M.

I klassen juridik gick priset till Hanna Svensson student vid Stockholms universitet. Hennes uppsats handlar om hyresavtal och offentlig upphandling.

Juryns motivering:

”En mycket bra genomgång av rättsläget i ett komplicerat och angeläget problemområde. Författaren diskuterar på ett föredömligt sätt hur olika rättsområden, inklusive hyresrätt, kan inverka på bedömningen av om ett visst undantag från upphandlingsreglerna är tillämpligt. Uppsatsen visar på ett mycket bra sätt hur anknytningen till civilrätt kan användas för att lösa ett upphandlingsrättsligt problem.”

Fler nyheter

Produktivt att växla miljö på jobbet

Högskolan i Gävle har genomfört en treårig studie av aktivitetsbaserade kontor. Den visar att prestationen skiljer sig åt inom olika arbetsytor i det aktivitetsbaserade kontoret och att den stiger om man får gå undan till ett tyst rum eller sitta i en tyst zon,

Hur bra är det aktivitetsbaserade kontoret?

I ett examensarbete vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet har två studenter undersökt hur aktivitetsbaserade kontor står sig gentemot traditionella cellkontor. Deras slutsats är att ett aktivitetsbaserat kontor ger ett högre värde för de anställda när det gäller sociala aspekter, ledarskap, produktivitet och utformning, men ett sämre värde för hälsa.

Svenska teknikkonsulter starkast i Europa

De senaste åren har varit strålande tider för den svenska teknikkonsultbranschen. Enligt den europeiska branschorganisationen är Sverige den marknad som har starkast tillväxt i Europa, även om en vändning nu är på gång i flera länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här