nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

De tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018 tilldelas MTR Tunnelbanan och Internetstiftelsen. Samtidigt får Bostads AB Mimer i Västerås ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling.

– Årets mottagare präglas av stor utvecklingsförmåga, med lyhördhet för kundernas nuvarande och framtida behov, menar Mats Deleryd, vd för SIQ- Institutet för kvalitetsutveckling, som delar ut utmärkelsen.

Motivering MTR Tunnelbanan

”MTR Tunnelbanan arbetar för att göra människors vardag enklare med smidiga resor, attraktiva och funktionella stationsområden och omtänksamt bemötande. Genom konceptet Kundresan visualiseras resenärens behov som grund för kundförståelse och förbättringsarbete.

MTR Tunnelbanan har en mycket kunddriven, välplanerad verksamhet med god samverkan och integration. Strategier, processer, styrkedjor och förbättringsarbete är av mycket hög klass och visar goda resultat avseende såväl kunder och medarbetare som social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det finns en påtaglig kvalitetskultur där arbetssätten i huvudsak är förebyggande och resultaten har tydliga samband med arbetssätt.

Ett tydligt närvarande chefskap gör att medarbetande känner sig sedda, bekräftade och vägledda och uttrycker stolthet över sitt arbete, organisation och verksamhetens betydelse för samhället. Jämförelser med andra ledande organisationer kan inspirera i det fortsatta utvecklingsarbetet.

MTR Tunnelbanan är en mycket god förebild i systematisk, kundorienterad verksamhetsutveckling och har gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.”

– Vi är fantastiskt glada att erhålla utmärkelsen. Att uppmärksammas på detta fina sätt bekräftar att våra arbetssätt håller. Vår uppgift är att ständigt utveckla tunnelbanan och bidra till Stockholm genom att leverera en effektiv, säker och modern kollektivtrafik som stockholmarna kan lita på. Utmärkelsen känns som ett kvitto på att vi är på rätt spår, även när det gäller hållbarhet och nya lösningar för en region i stark tillväxt, säger Johan Oscarsson, vd för MTR Tunnelbanan.

Motivering Internetstiftelsen (IIS)

Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet. Internetstiftelsen driver användningen av internet framåt, samtidigt erbjuds digital folkbildning och kunskap.

Internetstiftelsen uppvisar en tydlig förståelse för vilka resultat som krävs för att förverkliga mål, visioner och för att möta kundernas behov.

Ledare och medarbetare i hela organisationen har ett starkt kundfokus och arbetar aktivt för att skapa värde i samverkan med kunder och intressenter. Företaget ligger i framkant även i internationella jämförelser. Medarbetarnas delaktighet och engagemang genomsyrar hela organisationen, likaså deras stolthet för Internetstiftelsen och sitt arbete. Ett systematiskt och integrerat arbetssätt finns för att utifrån strategisk plan och övergripande mål ta till vara och utveckla medarbetarnas kompetens.

Tjänsteleveransen kan stärkas genom att kopplas samman med ett processledningsperspektiv. Organisationen har en kultur som stimulerar och uppmuntrar kreativitet och innovation i det dagliga arbetet. Medarbetare i hela organisationen lever organisationens värderingar.

Öppenhet och transparens är tydliga ledord för Internetstiftelsen som därmed är väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.”

– Genom ett öppet och transparent arbetssätt med fokus på att ständigt utvecklas kan vi verka för en stark och säker infrastruktur för internet i Sverige. Med stor lyhördhet utvecklas vi utifrån våra användares behov. Våra satsningar inom forskning och utbildning bidrar till att internetanvändare har kunskap, förstår internets möjligheter och kan vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt. Det är otroligt hedrande att vi får denna utmärkelse och vi är stolta över att vårt arbetssätt kan inspirera andra verksamheter i Sverige att fortsätta utvecklas kommenterar Danny Aerts, vd för Internetstiftelsen (IIS).

Motivering Bostads AB Mimer

”Bostads AB Mimer bedriver ett systematiskt och väl förankrat kvalitetsarbete som omfattar alla delar av organisationen. Företaget har tydliga mål och planer för att bli en ledande verksamhet. I den värderingsstyrda verksamhetsledningen läggs stor vikt på kontinuerlig utveckling av personalens kompetens och på att driva ett offensivt arbetsmiljöarbete som följs upp i återkommande mätningar. Mimer visar flera goda exempel på satsningar för social och ekologisk hållbarhet.

Bostads AB Mimer har utvecklade och integrerade arbetssätt för att involvera sina kunder och intressenter i kvalitetsarbetet, såväl i det dagliga förbättringsarbetet som i den långsiktiga verksamhetsplaneringen. Arbetssätt för att ta tillvara på leverantörernas idéer och önskemål kan utvecklas i det fortsatta utvecklingsarbetet, där även samverkan med kunder kan fördjupas. Det finns en god grundstruktur för verksamhetens processer där den långsiktiga effekten är lovande. Resultatredovisningen kan utvecklas när det gäller koppling till verksamhetens mål, jämförbart höga nivåer samt positiva trender.

Bostads AB Mimer visar hur kundorienterad verksamhetsutveckling kan skapa engagemang och systematik med goda resultat som följd och gör sig väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling.”

– Mimer ska bli Sveriges bästa bostadsföretag. För att nå dit behöver vi ha nöjda kunder och medarbetare, bra lönsamhet, och ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och dessutom ligga i framkant när det gäller utveckling och kvalitet. Våra medarbetare har jobbat ihärdigt med vår kvalitetsresa enligt vår värdegrund, ONE omtanke, nytänkande och engagemang. Detta erkännande sporrar oss till att vässa oss ytterligare, menar Mikael Källqvist, vd på Bostads AB Mimer.

Fler nyheter

Kompetensprogram lockar talanger

En undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av SSE Executive Education visar att företag som erbjuder ett strukturerat program för kompetensutveckling har mer än sextio procents större chans att locka talanger än andra arbetsgivare. Trots det är detta något som sex av tio företag saknar.

Hur kan vd:n förstå medarbetarna?

Varför beter sig medarbetarna som de gör? Detta kan man få en del svar på genom att ta del av den senaste forskningen inom OBM, Organizational Behavior Management vilket presenteras av psykologen Leif E. Andersson i en ny bok.

Extra semester till de som tränar

Sjukfrånvaron sjönk med 30 procent när personalen hos Bostads AB Mimer i Västerås erbjöd extra semester om de tränade. Detta erbjudande fick de för två år sedan och utvärderingen talar sitt tydliga språk. Personalen har blivit friskare. 

Den svåra konsten att delegera

Psykologen Frans Kocken, som har sina rötter i Nederländerna och som sedan 2006 arbetar som organisationskonsult i Sverige, har sett många exempel på företag där vd:n inte delegerar tillräckligt mycket utan istället väljer att göra alltför mycket själv. Han har många tips att förmedla till vd:ar som brottas med detta problem.

Ökad efterfrågan på rådgivning

Idag lägger var tredje redovisningsbyrå i Sverige mer tid på rådgivning än för två år sedan och ännu fler tror att efterfrågan på rådgivning kommer att fortsätta öka. Samtidigt har varannan byrå inte vidtagit några åtgärder för att möta utvecklingen, visar en färsk undersökning från Visma.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här