nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Dags att söka Tillväxtverkets affärsutvecklingsstöd

Fram till den 2 maj kan företag med 2 – 49 anställda och en omsättning på minst en miljon kronor söka stöd genom Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar.

Stödet ska användas till utveckling av produkter eller tjänster alternativt för internationalisering. Utvecklingsstöd kan sökas för 50 000 – 500 000 kronor. Internationaliseringsstöd för 50 000 – 250 000 kronor. Kravet i båda fallen är att företaget medfinansierar projektet med ett lika stort belopp som man ansöker om.

Detta omfattar stödet

Stödet ska användas till att köpa externa tjänster som till exempel konsulttjänster eller projektanställningar. Det kan användas bland annat för att genomföra tester och verifieringar, marknadsundersökningar och framtagande av prototyper. Det kan också handla om utbildningsinsatser, design och formgivning samt kvalitetsutveckling.

En nyhet är att även material och utbildning omfattas av stödet, dock med förbehåll att det ska vara specifikt för projektet.

Nivåhöjning för företaget

Insatsen ska innebära en nivåhöjning för företaget, det vill säga utvecklingsarbete utöver förväntad utveckling i företaget. Stödet kan inte användas till löpande affärsutveckling, egen tid, löner till personal anställd hos företaget, investeringar, patent eller produktion av produkter.

(Faktaruta)

Läs mer: www.tillvaxtverket.se/checkar

Etiketter:

Fler nyheter

Hög arbetsbelastning stressar cheferna 

En ny undersökning visar att nära två av tre svenska chefer upplever arbetsrelaterad stress flera gånger i veckan – minst. Majoriteten anser inte heller att deras arbetsgivare gör något för att motverka stress och för var fjärde chef har stressen varit så påtaglig att man sökt sig till en annan arbetsplats.

Vd-brevet vanligast vid ID-kapningar

En ny undersökning visar att 45 procent av svenska företag med upp till 250 anställda har drabbats av eller utsatts för ett försök till en ID-kapning och hela 30 procent under det senaste året. Vd-brevet är det vanligaste sättet.

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här