nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Chefskostym behöver nytt snitt för att passa kvinnor

Arbetsgivare behöver utmana tankarna om vad ett lyckat chefskap innebär om de ska lyckas stävja chefsbristen och rekrytera kompetens på sikt.

Talangutvecklingsföretaget Wiminvest genomförde 2011 en Sifo-undersökning om unga människors syn på chefskap bland 1400 personer. Det visade sig att en majoritet, 65,3 procent av kvinnorna, och 54 procent av männen, varken vill bli chefer eller inneha ledande positioner i framtiden.

– Anledningen är att chefskapet så som det definieras idag inte är tillräckligt intressant för unga människor. Du får 5000 kronor mer i fickan men måste jobba dubbelt så mycket. Det lockar inte unga, och inte kvinnor, säger Sofia Falk, vd för Wiminvest som står bakom undersökningen och som bland annat jobbar med talangprogram för att hjälpa kvinnor till chefspositioner.

Enligt Sofia Falk lockas unga människor av den delen av chefskapet som handlar om att motivera, inspirera och leda andra människor, men färre av den andra biten som har med administration, schemaläggning och lönesamtal att göra. De beror på att bilden av chefen upplevs som omöjlig att passa in i, en uppoffrande roll som slukar mer energi än den ger och som går ut över familj och fritid. Eventuellt lite högre lön kompenserar inte för det.

Filosofiskifte

En annan orsak till att just kvinnor inte vill ta en ledande roll handlar enligt Sofia Falk om att den traditionella bilden av en chef beskrivs i hårda termer, en bild av ledarskap som kvinnor kanske inte har lika lätt att känna igen sig i. En effekt är att de tenderar att sticka till mindre företag där de hierarkiska strukturerna inte är lika tydliga som inom stora traditionella företag.

– Om man omdefinierar vad ledarskap är och säger: Du får ta mycket ansvar, istället för att säga: Du måste vara beredd att jobba hårt och vara tillgänglig hela tiden, lockar det fler kvinnor.

En ny chefsbeskrivning kan göra att fler medarbetare passar in i mallen och kan leva upp till ställda förväntningar. Men att bara byta adjektiv på samma systemtänk funkar inte.

– Arbetsgivare behöver inse att världen har förändrats och anpassa sig efter ett nytt sätt att tänka kring kompetens och talang, nya affärsmål och socialt ansvarstagande. För att kunna leva upp till de nya värderingarna man vill stå för måste man tänka på vilket slags chefskap man behöver för att lyckas med det.

Ett tips är att tidigt låta unga kvinnor ta strategiskt ansvar, sitta med som ledningssuppleanter, delta i rådgivarforum eller få jobba med skarpa case en gång i månaden.

– En talangagent inom organisationen som hjälper till att matcha rätt person för rätt jobb kan hjälpa unga kvinnor att marknadsföra sig internt, tipsar Sofia Falk.

För arbetsgivarna handlar det om inse att det råder ett krig om hjärnorna. Brukspatronens tid är förbi och nu måste arbetsgivarna tävla om att locka kräsen kompetens.

– Så länge vi mäter chefskapet utifrån ett gammalt sätt att tänka kommer den unga generationen inte passa in i mallen, och då är det kört, säger Sofia Falk.

Taggar:

Fler nyheter

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här