nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Chefer kränks mest på nätet

Chefer och män hör till de mest utsatta i arbetslivet när det gäller kränkande mejl och negativa kommentarer i sociala medier. Det visar en ny undersökning om vuxenmobbning på nätet.

Chefer och män är mer utsatta än andra för digitala trakasserier i arbetslivet. Det visar en undersökning gjord av ett forskarteam vid Malmö högskola som granskat kränkningar i arbetslivet via sociala medier. Den som i sitt arbete utsatts för minst en kränkning genom mejl eller sociala medier varje vecka under de senaste sex månaderna, har bedömts vara nätmobbad.

Män mer utsatta

Undersökningen, som bygger på en enkät med 4 000 personer mellan 25-65 år deltar, visar att nästan var tionde person, 9,7 procent, har varit utsatt för systematiska kränkningar och negativa kommentarer av antingen en eller flera personer på arbetsplatsen. I begreppet nätmobbing räknas e-post, sms, sociala medier som Facebook och Twitter, samt bloggar.

Enligt tidigare studier har trakasserier på arbetsplatsen varit nedåtriktad, från chefer eller högre uppsatta arbetskollegor mot underställda. Studien visar att hierarkin på nätet har ändrats, idag är det stället personer på toppositioner som är mer utsatta för digitala kränkningar.

Den svenska studien visar liknande resultat som undersökningar i andra länder.

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här