nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Chefer kränks mest på nätet

Chefer och män hör till de mest utsatta i arbetslivet när det gäller kränkande mejl och negativa kommentarer i sociala medier. Det visar en ny undersökning om vuxenmobbning på nätet.

Chefer och män är mer utsatta än andra för digitala trakasserier i arbetslivet. Det visar en undersökning gjord av ett forskarteam vid Malmö högskola som granskat kränkningar i arbetslivet via sociala medier. Den som i sitt arbete utsatts för minst en kränkning genom mejl eller sociala medier varje vecka under de senaste sex månaderna, har bedömts vara nätmobbad.

Män mer utsatta

Undersökningen, som bygger på en enkät med 4 000 personer mellan 25-65 år deltar, visar att nästan var tionde person, 9,7 procent, har varit utsatt för systematiska kränkningar och negativa kommentarer av antingen en eller flera personer på arbetsplatsen. I begreppet nätmobbing räknas e-post, sms, sociala medier som Facebook och Twitter, samt bloggar.

Enligt tidigare studier har trakasserier på arbetsplatsen varit nedåtriktad, från chefer eller högre uppsatta arbetskollegor mot underställda. Studien visar att hierarkin på nätet har ändrats, idag är det stället personer på toppositioner som är mer utsatta för digitala kränkningar.

Den svenska studien visar liknande resultat som undersökningar i andra länder.

Fler nyheter

Svenska företagare har bäst livskvalitet

Sverige toppar ett nytt europaindex om livskvalitet som Swedbank och sparbankerna har tagit fram som ett mått för att mäta livskvalitet för företagare i Europa. Detta framför sina kollegor i Norge, på Cypern och i Finland. Men den allmänna bilden av hur det är att vara företagare i Sverige framstår som betydligt mer negativ, och företagandet i Sverige är också bland det lägsta i Europa.

Vd:ar underkänner eget cv

En undersökning från Kantar Sifo visar att många vd:ar i svenska företag upplever att deras cv inte räcker till för att de ska kunna ta nästa steg i karriären. Och det är endast knappt hälften som känner att deras nuvarande utbildningsmeriter möter de krav som attraktiva arbetsgivare har i dag.

Flexibilitet behövs för nytänkande

I ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet har studenterna Johanna Lindberg och Adrian Andersson undersökt hur de anställda inom it-konsultbranschen upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll. Deras slutsats är att dessa behöver ha flexibilitet för att kunna hantera de situationer som uppstår och att organisationen därför fått släppa på delar av sin kontroll.

Fem steg för mer jämställda löner

En undersökning som Unionen gjort visar att bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här