nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Chefer kränks mest på nätet

Chefer och män hör till de mest utsatta i arbetslivet när det gäller kränkande mejl och negativa kommentarer i sociala medier. Det visar en ny undersökning om vuxenmobbning på nätet.

Chefer och män är mer utsatta än andra för digitala trakasserier i arbetslivet. Det visar en undersökning gjord av ett forskarteam vid Malmö högskola som granskat kränkningar i arbetslivet via sociala medier. Den som i sitt arbete utsatts för minst en kränkning genom mejl eller sociala medier varje vecka under de senaste sex månaderna, har bedömts vara nätmobbad.

Män mer utsatta

Undersökningen, som bygger på en enkät med 4 000 personer mellan 25-65 år deltar, visar att nästan var tionde person, 9,7 procent, har varit utsatt för systematiska kränkningar och negativa kommentarer av antingen en eller flera personer på arbetsplatsen. I begreppet nätmobbing räknas e-post, sms, sociala medier som Facebook och Twitter, samt bloggar.

Enligt tidigare studier har trakasserier på arbetsplatsen varit nedåtriktad, från chefer eller högre uppsatta arbetskollegor mot underställda. Studien visar att hierarkin på nätet har ändrats, idag är det stället personer på toppositioner som är mer utsatta för digitala kränkningar.

Den svenska studien visar liknande resultat som undersökningar i andra länder.

Fler nyheter

Framstegsmål kräver engagemang

Alltför många medarbetare på svenska företag ges inte bra förutsättningar att bli engagerade i sina jobb. Därmed går många företag miste om framsteg som kan uppnås genom en fantastisk potential som faktiskt finns hos medarbetare att kunna vara proaktiva, problemlösande, kreativa och uthålliga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här